Norges Bank stiller fortsatt krav til bankene

Gir «hemmelig» råd om pengekrav til norske banker.

HISTORISK HØY GJELD: Nordmenn sitter - som følge av veksten i boligprisene - på en historisk høy gjeld, målt som andel av brutto nasjonalprodukt.

Jarl Fr. Erichsen
  • Jo Andre Aakvik
Publisert:

– Indikatorene for finansielle ubalanser er fortsatt på høye nivåer. Mer kapital vil gjøre bankene mer robuste mot fremtidige utlånstap, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding torsdag formiddag.

Samtidig med at Hovedstyret i Norges Bank beslutter de kommende måneders rentenivå, skal sentralbanken også hvert kvartal komme med et råd til Finansdepartementet om ekstra kapitalkrav til bankene.

I desember ga banken råd om at motsyklisk kapitalbuffer settes til 1. prosent fra januar 2015. Rådet ble delvis fulgt opp, bortsett fra at kravet først iverksettes fra 1. juni 2015.

Les også

Nå kommer beskjeden som kan gi deg rentehopp til jul


Motsyklisk kapitalbuffer er et ekstra krav til soliditeten i norske banker, for å gjøre bankene ekstra robust overfor finansielle rystelser, slik vi har sett i Europa og USA de siste årene.

Rådet fra Norges Bank til Finansdepartementet holdes hemmelig frem til Finansdepartementet fatter en beslutning om kapitalbufferen for dette kvartalet.

Men på dagens rentemøte er det klart at sentralbanksjef Øystein Olsen fortsatt har bekymringer for boligmarkedet, gjeldsveksten og bankenes evne til å tåle tap.

– Bankene er på god vei til å møte nye, økte kapitalkrav, men må øke kapitaldekningen videre de neste årene, uttaler Olsen.

Han underbygger det med å peke på at samlet kreditt som andel av BNP er på et historisk høyt nivå, og husholdningenes gjeld har økt raskere enn de disponible inntektene.

Noen lyspunkter kan likevel spores.

«Utviklingen den siste tiden tyder på at de finansielle ubalansene ikke bygger seg videre opp. Lav boligprisvekst kan etter hvert bidra til å dempe gjeldsveksten i husholdningene», skriver Norges Bank i en pressemelding torsdag formiddag.

Les også

Norges Bank holder renten uendret

Publisert:

Flere artikler

  1. Motsyklisk kapitalbuffer holdes uendret

  2. Lar kapitalbufferen stå i ro

  3. Motsyklisk buffer holdes uendret

  4. Jensen rører ikke bankenes kapitalbuffer

  5. Siv Jensen ignorerer Finanstilsynets råd