852 betaler 22,7 prosent av formuesskatten

88 prosent av de som betaler formuesskatt betaler i gjennomsnitt 6.214 kroner.

BETALER MEST: Kjell Inge Røkke (t.h), Johan H. Andresen, Olav Thon og Stein Erik Hagen er blant de som betaler mest i formuesskatt.
Publisert: Publisert:

Selvangivelsesstatistikken for 2011 forteller at det er de med små formuer og de med svært store formuer som i sum betaler mest i formuesskatt-

Statistikken forteller at det er 852 personer som betalte mer enn en million kroner i formuesskatt i det året.

De 852 personene betalte i gjennomsnitt 3,35 millioner kroner i skatt av en gjennomsnittsformue på vel 305 millioner.

Mest fra de rike

Denne gruppen står for 22,72 prosent av den samlede formuesskatten for 2011, viser statistikken.

Det er 1.199 norske skatteytere som betaler mellom en halv og en million kroner i formuesskatt. De betaler i gjennomsnitt 685.300 kroner og står for 6,55 prosent av all formuesskatt.

Få av oss betaler

Statistikken bekrefter at formuesskatt er noe som rammer relativt få nordmenn. Av landets vel 3,9 millioner skatteytere over 17 år og som er bosatt i landet, betaler nær 3,3 millioner null i formuesskatt.

Dette skyldes høye fribeløp, som er økt kraftig under den rødgrønne regjeringen, og at bolig verdsettes til kun 25 prosent av markedsverdi når skattbare formue fastsettes.

Av de vel 650.000 skatteryterne over 17 år som er bosatt i Norge som betalte formuesskatt for 2011, er beløpet for de aller fleste ganske beskjeden.

Mange betaler lite

442.953 personer betalte mindre enn 10.000 i formuesskatt. I gjennomsnitt betalte disse 3.500 kroner. Men denne gruppen står for 12,35 prosent av all formuesskatt her i landet. En stor del av landets pensjonister med gode pensjoner, nedbetalte boliger og litt penger i banken er å finne i denne gruppen.

128.122 personer betalte mer enn 10.000 kroner, men mindre enn 25.000 i formuesskatt. Disse står for 15,9 prosent av all formuesskatt.

Det er 571.075 personer som betaler mindre enn 25.000 kroner i formuesskatt. I gjennomsnitt betaler de 6.214 kroner. Denne gruppen står for knappe 28,3 prosent av all skatt av denne type.

Fjernes all formuesskatt vil altså over halvparten gå til personer som i snitt betaler 6.214 kroner og til de 852 superrike blant oss som betaler mer enn en million kroner i formuesskatt.

Formuesskatten rammer rike

En undersøkelse E24 foretok da skattelistene for 2011 ble offentliggjort i oktober viser at 65 prosent av alle skatt de med over 100 millioner i ligningsformue, som utløser en formuesskatt på 1,1 million kroner eller mer, betalte er formuesskatt.

For de 32 nordmennene som var oppført i listene med milliardformuer utgjorde formuesskatten knappe 81 prosent av all skatt.

Les også: Uten formuesskatt får Røkke 99,5 prosent i skattelette

Hvis formuesskatten blir fjerne vil med andre ord vel halvparten av skatteletten går til de 571.075 personene som betaler mindre enn 25.000 kroner i formuesskatt

Eierne av Gudbrandsdalen Uldvarefabrikk, som er det siste eksempelet som Høyre har brukt i debatten om formuesskatt betaler i underkant av 350.000 kroner i formuesskatt.

Ifølge statistikken fra SSB er det 704 personer som betaler mellom 300.000 og 350.000 kroner i formuesskatt. De 704 personene står for 1,81 prosent av all formuesskatt.

Les også

Ernas skattekritikk basert på utdaterte eksempel12.079 kroner fikk Bipper-Silje til å true med å flytteStein Erik Hagen vil ha rikingskattFrp innbyrdes uenige om nullskatt- Formuesskatt betyr lite for investeringsevne

Publisert:
Gå til e24.no