Gigantsprekk i pensjonsutgiftene

Staten må ut med 1,7 milliarder mer i pensjonsutgifter enn det som var planlagt i år. - Ikke overraskende, ifølge Sigbjørn Johnsen.

PENSJONSBUDSJETTET: Sprakk med 1,7 milliarder kroner. Men finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) mener balansen vil komme på sikt.
Publisert:

Utgiftene til alderspensjon blir 1.751 millioner kroner høyere i 2012 enn planlagt. Mye av årsaken er at langt flere enn det regjeringen har regnet med tar ut tidligpensjon (AFP).

Men finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) mener de økte utgiftene i dag kommer til å bli spart inn igjen «i morgen».

To tredeler i jobb

- Det er svært positivet at hele to tredeler av de mellom 62 og 65 år som tar ut AFP, fortsatt står i full jobb, sa Johnsen da han tirsdag la frem regjeringens reviderte nasjonalbudsjett.

Han mener tallene kan tolkes dithen at pensjonsreformen fungerer.

- Pensjonsreformen har hatt den tilsiktede virkingen. At folk tar ut tidligpensjon når de kan er ikke overraskende. Men antallet er høyere enn det vi har regnet med. Det er vanskelig å treffe helt på antallet, så det kan nok være behov for å få bedre statistikk.

Fungerer

Samtidig sier Johnsen at alt tyder på at folk kommer til å stå lenger i jobb i årene fremover.

- Det var to hovedformål i pensjonsreformen. Det ene var å dempe utgiftene til alderspensjon over tid, og det andre er å øke den reelle pensjonsalderen. Så langt mener jeg reformen har fungert, sier Johnsen.

Da regjeringen tirsdag presenterte det reviderte budsjettet for 2012, var hovedendringene sammenlignet med vedtatt budsjett at det strammes inn i bruken av oljepenger.

Ifølge Johnsen tilsvarer det at regjeringen nå bruker 16 milliarder mindre enn det handlingsregelen tillater, at man bruker 3,5 prosent av realavkastningen fra oljefondet (Statens pensjonsfond utland).

Les også:

Bruker mindre oljepenger

Kraftig oppjustert oljepris

Publisert: