- Dette kan skade tilliten til Norges Bank

- Upresis kommunikasjon fra Norges Bank kan være negativt for likviditeten i kronen og rentemarkedet, frykter seniorøkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Swedbank First Securities.

MISFORNØYD: Seniorøkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Swedbank First Securities (t.v.) mener Norges Banks uklare kommunikasjon kan få negative konsekvenser. Til høyre ses sjeføkonom Harald Magnus Andreassen
  • Anna Sandvig Brander
  • Kristin Norli
Publisert:

- Alle oppfatter nå Norges Banks kommunikasjon som upresis, for å si det fint. Det er svært uheldig, sier seniorøkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Swedbank First Securities til E24.

Onsdag overrasket sentralbanksjef Øystein Olsen nesten samtlige økonomer da han kuttet styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,5 prosent.

- Det var en stor overraskelse for både oss og våre kunder, roper Wilhelmsen høyt i telefonen, i et forsøk på å overdøve sine kolleager i Swedbank First Securities. Det overraskende kuttet har fått mange kunder til å slå på telefonen til meglerhuset.

- Bekymret for posisjoner

- Folk er bekymret for sine posisjoner, det er full aktivitet her. Kundene ønsker å justere seg etter den nye informasjonen, mens vi forsøker å gjøre en så god tolkning som mulig. Det er imidlertid ikke lett, ettersom kommunikasjonen peker i flere retninger.

Den sprikende kommunikasjonen kan få flere negative ringvirkninger, frykter seniorøkonomen.

- Dersom tilliten til pengepolitikken skades, kan det være negativt for likviditeten i kronen, og for rentemarkedet.

«Ikke veien å gå»

I årstalen advarte sentralbanksjef Øystein Olsen mot å presse prisveksten raskt opp, da dette har flere uheldige bivirkninger.

«Selv om kronen svekkes noe, vil en særnorsk kostnadsvekst som kan få inflasjonen raskere opp, kunne føre til en ytterligere svekkelse av konkurranseevnen. Det kan ikke være veien å gå. Vedvarende lav rente kan dessuten forsterke en vekstspiral i boligpriser og utlån», sa Olsen.

VINGLETE: - En sentralbank skal ikke bidra med krydder, men være så forutsigbar som mulig, sier seniorøkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken, som selv har jobbet i Norges Bank.

- I årstalen sa Olsen mye fornuftig, men nå ser det ut til at han likevel velger å sette ned renten for å tvinge inflasjonen opp. Olsen ble med rette bombardert med spørsmål om dette på pressekonferansen, men jeg synes ikke han klarte å svare veldig godt for seg.

- Vinglete

I Handelsbanken Markets er også seniorøkonom Kari Due-Andresen, som selv har jobbet i Norges Bank, frustrert over den overraskende vendingen fra Norges Bank.

- Dette går på tvers av det han sa i årstalen, der han la vekt på å forklare at en rentenedsettelse vil skape uønsket lønnsvekst. Vi tolket det som at han ville tillate at det gikk mer tid før inflasjonen kom opp mot målet, sier hun til E24.

Due-Andresen er fornøyd med at inflasjonsmålet nå tilsynelatende tillegges mer vekt, men misliker måten dette formidles på.

- Det har blitt vanskeligere å forutsi hva Norges Bank vil gjøre, og det kan de miste tillit på. Norges Bank skal ikke tilføre krydder, men være så kjedelige som mulig. Nå synes vi de bidrar til usikkerhet, og det er en frustrasjon i seg selv. Sentralbanken er vinglete i kommunikasjonen.

Sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets mener rentekuttet er «vanskelig å forstå».

OVERRASKET: Sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets har vanskelig for å forstå Norges Banks beslutning om å kutte renten onsdag.

- Jeg var selv til stede på årstalen, og da forsto jeg sentralbanksjefen dithen at verken inflasjonen eller kronekursen tilsa snarlige renteendringer. Jeg trodde også at da de kuttet renten med 0,5 prosentpoeng før jul, tok de et «forsiktighetskutt».

Siden den gangen har internasjonal økonomi og finansmarkedene gått i riktig retning. Risikoen for bankkrise i Europa er ikke lenger like overhengende som den var før jul.

- Jeg synes beslutningen er pussig både i lys av det som har skjedd i økonomien, og av hvordan man har kommunisert. Norges Bank har åpenbart blitt tatt på sengen.

Les også: - Dette er helt nye toner fra Norges Bank

- På hvilken måte kan det være skadelig at dere er såpass uforutsigbare?

- Vi mener at vi er forutsigbare, sier Olsen til E24.

- Men vi lytter til, og er ydmyke ovenfor at kommunikasjonen ikke er perfekt. Denne gangen har vi faktisk søkt å klargjøre vårt reaksjonsmønster, spesielt når det gjelder hvordan vi tar hensyn til finansiell stabilitet. Mange har etterlyst det, og vi mener at denne rapporten klargjør kommunikasjonen.

Sentralbanksjefen sier han erkjenner at de fleste økonomer regnet med at Norges Bank skulle holde renten i ro.

- Det har vært en avveining der vi har sett på ulike forhold, men samtidig understreker jeg at den banen som vi nå tegner opp, er temmelig konsistent med den vi ga i oktober, sier Olsen.

- VI ER FORUTSIGBARE: - Vi mener vi er forutsigbare, sier sentralbanksjef Øystein Olsen til E24.

I årstalen (se sitat lenger opp i saken, journ. anm.) argumenterte Olsen for at renten ikke bør for langt ned, da det kan fyre opp kredittvekst og boligpriser. Likevel kuttet han nå renten, men Olsen mener ikke at Norges Bank er utydelig av den grunn.

- Er det noe som har skjedd siden januar som tilsier at man ikke trenger å være bekymret for høy gjeldsvekst og økende boligpriser, etter deres syn?

- Nei, i et lengre perspektiv så har vi det samme perspektivet på boligpriser og gjeldsvekst som før, det kommer vi tilbake til vår neste finansielle stabilitetsrapport.

- Samtidig er vi helt på linje med, og har støttet muntlig og skriftlig de tiltakene som Finanstilsynet har iverksatt, blant annet økte krav til egenkapital for boligkjøpere. Så jeg føler at vi er veldig på linje når det gjelder de farene som kan oppstå.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Øystein Olsen får kritikkfor forrige rentekutt

  2. Vil ha klarere kommunikasjon fra Norges Bank

  3. Kronen stuper etter renteoverraskelsen

  4. Mener renten bør settes opp

  5. - Kan bare glemme rentekutt