Sysselsettingen tilbake på nivået før krisen, men fortsatt er ledigheten høyere

Antallet sysselsatte økte kraftig med 43.000 personer fra mars til juni, men fortsatt er arbeidsledigheten høyere enn før krisen på 4,8 prosent.

Publisert:

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU-tallene) fra Statistisk sentralbyrå viser at det var 138.000 arbeidsledige personer i juni.

Det tilsvarer en sesongjustert arbeidsledighet på 4,8 prosent, omtrent på samme nivå som de foregående månedene, når man tar hensyn til utvalgsusikkerhet.

Til sammenligning var ledigheten på 3,8 prosent i februar i fjor, som er den siste hele måneden uten noen effekt fra coronakrisen.

Justert for sesongvariasjoner økte antallet sysselsette med 43.000 personer fra mars til juni. I arbeidsstyrken var det samtidig en vekst på 48.000 personer. Totalt er det nå 2,76 millioner sysselsatte i Norge, tilsvarende 68,2 prosent av befolkningen.

– Økningen i tallet på sysselsatte må ses i sammenheng med at tallet på ufrivillig permitterte har gått ned i samme periode, sier seksjonssjef Tonje Køber i SSB.

Arbeidsledighet i prosent av arbeidsstyrken, sesongjusterte tall.

Sysselsettingen tilbake på førkrise-nivå

Selv om det hefter noe usikkerhet ved tallene, skriver SSB at tallet på sysselsatte i juni 2021 var tilbake på omtrent samme nivå som før coronakrisen, også når man måler det i prosent av befolkning.

Hver måned blir det publisert to ulike undersøkelser av arbeidsledigheten i Norge, nemlig de såkalte Nav-tallene og Arbeidskraftundersøkelsen fra SSB.

Nav-tallene viser statistikk fra egne registre, mens AKU-ledigheten viser resultatet av en spørreundersøkelse i befolkningen.

Fredag får vi mer oppdaterte tall fra Nav for august.

SSB: Sterk auke i sysselsettinga
Publisert: