Venter raskere renteøkninger etter Norges Bank-undersøkelse

Høy prisvekst og knapphet på både innsatsvarer og arbeidskraft svekker utsiktene til de norske bedriftene, ifølge Regionalt nettverk. Det viser et behov for raskere renteøkninger, mener økonomer.

Norges Banks Regionale nettverk tar temperaturen på norsk økonomi før sentralbankens neste rentemøte.
Publisert:

Brennhet inflasjon og propper i verdens verdikjeder preger de norske bedriftene, viser Norges Banks undersøkelse Regionalt nettverk.

Det samme gjør et stramt arbeidsmarked, som begrenser tilgang på arbeidskraft.

Samtidig fortsetter bedriftene å melde om press på priser, og oppjusterer samtidig lønnsanslagene sine.

Varer og arbeidskraft

Mer enn seks av ti bedrifter meldte om kapasitetsbegrensninger i mai, viser undersøkelsen.

Det er den høyeste andelen siden høsten 2007, og begrensningene har blitt mer utbredt i løpet av våren. Her er imidlertid varehandelen et unntak.

Seks av ti melder også at de har dårligere tilgang på innsatsvarer nå enn ved årsskiftet, og en tredjedel mener at det vil dempe omsetningen det neste halvåret. Her er det spesielt bygg- og anleggsnæringen, i tillegg til industrien, som melder om problemer.

Samtidig har halvparten av bedriftene i undersøkelsen meldt om problemer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Her er det spesielt de som bruker mye utenlands arbeidskraft som melder om utfordringer.

«Bedriftene har likevel ansatt flere i løpet av våren enn gjennom vinteren, og de ser for seg at sysselsettingen vil øke med om lag samme takt utover sommeren,» skriver sentralbanken.

Nav har fra før varslet om en rekordstor mangel på arbeidskraft over hele landet og i en rekke sektorer. Samtidig er ledighetsraten lavere enn normalt, og var på 1,6 prosent ved utgangen av mai - det laveste siden 2008.

Høyere priser

Kjerneinflasjon har også lagt seg godt over Norges Banks egne anslag og mål på to prosent. Ved forrige korsvei, i mai, var kjerneinflasjonen på 3,4 prosent.

Prisveksten er nå på det høyeste som er målt siden oppstarten av Regionalt nettverk tilbake i 2002 – og bedriftene venter at prisene skal fortsette øke, ifølge sentralbanken.

Bedriftene har samtidig oppjustert anslaget sitt for årslønnsveksten, og venter nå en vekst på 3,9 prosent mot tidligere 3,7 prosent. Det er det høyeste anslaget siden januar 2013.

Norges Bank skriver samtidig at aktivitetsveksten har tiltatt gjennom våren, blant annet drevet av oljeleverandører. Samtidig har omsetningen i varehandelen falt, mens veksten har avtatt i industrien og i bygg og anlegg.

Fremover ventes det imidlertid at veksten vil avta gjennom sommeren og høsten. Varehandelen tror salget vil falle videre, mens bygg- og anleggsbedriftene tror veksten vil flate ut.

I tillegg begrenser tilgangen på arbeidskraft muligheten for videre vekst i mange bedrifter.

Venter raskere renteøkninger

Signalene om mangel på arbeidskraft, press på priser og økte lønnsanslag tilsier at Norges Bank må ta grep, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets:

– Konklusjonen er at rentebanen blir oppjustert, altså at Norges Bank legger inn flere renteøkninger, sier han til E24.

– Tror du dagens undersøkelse øker sannsynligheten for at Norges Bank kjører dobbel renteheving i juni?

– Nei, tror ikke de trenger det. August kommer raskt nok, sier Andreassen.

Han får støtte fra Dane Cekov i Nordea Markets:

– Regionalt nettverk viser en økonomi som er under høyt press og har behov for høyere renter. Lønnsveksten er litt høyere, men det vil ikke tvinge Norges Bank til å øke med 50 poeng nå i juni, men de vil trolig signalisere raskere renteøkninger fremover, skriver han i et notat.

Nordea Markets venter nå en heving på 0,25 prosentpoeng i både juni og august – og at en ny rentebane vil vise fire sannsynlige rentehevinger etter juni og ut året. Rentetoppen vil være på 3 prosent ved slutten av 2023, anslår meglerhuset.

Norges Bank holder rentemøte 23. juni, før det neste møtet, som er 18. august.

Ved forrige korsvei la Norges Bank opp til at renten vil heves ytterligere tre ganger til i år og fire neste år. De neste hevingene var den gang ventet i juni, september og desember, og en rentetopp på 2,5 prosent.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om