Skal finne ut hvordan oljefallet rammer Norge

Norges Bank setter av flere folk til å utrede hvilke konsekvenser en lavere oljepris får for Norge.

SKAL UTREDE OLJEPRIS-KONSEKVENSER: Sentralbanksjef Øystein Olsen hadde ingen fasit i innerlommen på hvordan den lave oljeprisen kan påvirke norsk økonomi. Nå skal flere hoder i sentralbankens stab settes av til å finne ut akkurat det.
Publisert:

Bare siden juni har prisen på et fat nordsjøolje falt med rundt 30 dollar, til 85 dollar fatet.

- Dette har betydning for vekstutsiktene i norsk økonomi, sier sentralbanksjef Øystein Olsen til E24.

Oljeprisfallet ble - ikke overraskende - det store samtaleemnet da Norges Bank offentliggjorde sin siste rentebeslutning torsdag. Sentralbanken satt stille i båten - og holdt styringsrenten uendret på 1,5 prosent.

Les også

Sjeføkonom: Lav oljepris vil gi rentekutt

Setter av ressurser

Nå mobiliserer sentralbanksjef Øystein Olsen:

Norges Bank vil fremover bruke mer ressurser enn vanlig i arbeidet med hvilke konsekvenser en lavere oljepris vil ha for norsk økonomi.

- Vi er i ferd med på se nøyere på dette nå, hva et fall ned til dagens nivå betyr, sier Olsen.

- Når oljeprisen nå har falt lavere og nærmer seg kritisk nivå for lønnsomhet og enhetskostnader, da bruker vi mer ressurser på å analysere disse nivåene, sier Olsen.

- Helt konkret, hvor mye mer ressurser bruker dere på dette?

- Vi snakker om noen få personer, men vi snakker om noen veldig gode personer, sier han og legger til:

- Vi har analysekapasitet, gode folk som følger løpende med på dette. Videre har vi personer som også er gode på å sanke informasjon fra miljøer som har dette som sin primæroppgave, sier sentralbanksjefen.

Olsen vil ikke røpe hvem disse miljøene er.

Les også

Norges Bank rører ikke renten

Lavere oljeinvesteringer

Bakteppet er et Olje-Norge som, etter alle solemerker (se faktaboks), går en svakere tid i møte.

Omfattende kostnadskutt er i gang i oljebransjen, etter en galopperende kostnadsutvikling.

Det siste anslaget for oljeinvesteringer kom i starten av september, og viser et betydelig fall fra toppåret 2014.

Det store spørsmålet blir hvordan oljeprisfallet vil påvirke investeringene på norsk sokkel. En lavere oljepris gir mindre lønnsomhet for oljeselskapene.

- Vi sanker informasjon om kostnadsnivået på storutbyggingsprosjekter og utviklingen på kostnadssiden på norsk sokkel, sier Olsen.

Norges Bank venter et investeringsfall på 10 prosent på norsk sokkel neste år, ifølge anslagene i Pengepolitisk rapport fra september. Dette var før oljeprisfallet.

Olsen vil ikke kommentere betydningen fallet kan få for sentralbankens anslag i desember, utover at vi nærmer oss «et kritisk nivå for noen av prosjektene og utbyggingene på norsk sokkel».

Venter rentekutt

«Norges Bank kommer til å kutte renten hvis oljeprisen forblir omkring 80-90 dollar fatet», skriver sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets i en oppdatering.

Hvis den lave oljeprisen holder seg på rundt 85 prosent, vil dette kunne dempe veksten i fastlands-BNP med et helt prosentpoeng sammenlignet med en oljepris på 115 dollar fatet, slik prisen var i juni.

Derfor tror Syed sentralbanken vil ta rentegrep.

«Dette vil neppe skje, ettersom Norges Bank vil agere med å kutte renten før den tid, kanskje kombinert med finanspolitiske tiltak», skriver sjeføkonomen.

Les også:

Det Olsen sier om oljen, kan sette fart på kronenRenterådet om rentemøtet: Dette blir nøkkelenRenterådet: Sitt på gjerdet, Olsen

Publisert: