105 millioner til forskning innen landbruk og matindustri

Forskningsprosjekter og utredninger innen bærekraftig produksjon, teknologi, mattrygghet, bioøkonomi, og utvikling i landbruket er tildelt 105 millioner kroner.

ILLUSTRASJON: 13 prosjekter har fått tilsammen 105 millioner kroner i forskningsmidler fra styrene i Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

Foto: Frank May NTB scanpix
  • NTB
Publisert: Publisert:

Styrene i Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri ga støtte til 13 forskerprosjekt. De prioriterte prosjekter som undersøker økt bærekraftig matproduksjon basert på norske ressurser, økt og alternativ råstoffutnyttelse av biomasse, reduserte klimagassutslipp og klimatilpasset produksjon, teknologisk utvikling, innovasjon, mattrygghet, helse og samfunn.

Blant disse fikk et prosjekt som tar for seg bærekraftig jordbærproduksjon i plasttunneler 10 millioner kroner, tilpasningsstrategier for økt norsk kornproduksjon i et fremtidig våtere klima fikk 8,4 millioner kroner og robotiserte celler for effektiv produksjon i norsk kjøttindustri fikk 10 millioner kroner. Prosjektene er listet opp på Landbruksdirektoratets hjemmeside.

I tillegg ønsket styrene utredninger som belyser hvilke muligheter som finnes og hvilke utfordringer som må løses for å oppnå verdiskaping og økt konkurransekraft innen landbruk og matindustri.

Prosjektene skal bidra til å nå målene i regjeringens strategi for bioøkonomi. Den fremmer økt verdiskaping og sysselsetting, reduserte klimagassutslipp, og mer effektiv og bærekraftig utnyttelse av fornybare biologiske ressurser.

(©NTB)

Les også

Avis: May vil rokere i regjeringen

Les også

Trump: Jeg er et veldig stabilt geni

Les også

– Man må ikke være i Silicon Valley for å bli verdensledende

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Forskning og vitenskap
  2. Landbruk

Flere artikler

  1. Forsker om landbrukets klimaplan: Bygger på uferdig teknologi

  2. Kronikk: Forskningsstans gir klimastopp

  3. Ny kalkulator skal gje meir klimavenleg norsk mat

  4. Norske næringer har blitt mer utslippseffektive

  5. Bygger Norges største vertikale gård