Slutter å spare neste år

Regjeringen budsjetterer med å hente penger fra Oljefondet i 2016.

BUDSJETTDAGEN: Finansminister Siv Jensen setter seg i bilen på vei på jobb onsdag morgen.

Heiko Junge
  • Johann D. Sundberg
  • John Thomas Aarø
Publisert:

Hvis det går som regjeringen tror, blir 2015 det siste året hvor staten setter penger inn i Oljefondet.

Regjeringen regner med å tjene 204 milliarder kroner på petroleumsvirksomheten neste år, mens den faktiske oljepengebruken blir 207,8 milliarder (oljekorrigert budsjettunderskudd, se faktaboks).

Det innebærer at staten må dekke differansen ved å ta av avkastningen i Oljefondet.

STATSBUDSJETTET LIVE: Få det aller siste fra statsbudsjettet her

Det er kombinasjonen av en kraftig økning av pengebruken i statsbudsjettet og et kraftig fall i statens inntekter fra petroleumsvirksomheten som fører til at staten har sluttet å spare.

Sparte 228 milliarder i 2013

I 2013 overførte daværende finansminister Sigbjørn Johnsen 227,9 milliarder kroner til oljefondet.

Les også

Statsbudsjett-ordboken - E24s guide til begrepene du vil høre om og om igjen i dag

Da finansminister Siv Jensen fikk ansvaret ble sparingen redusert til 155,5 milliarder kroner i 2014.

Neste år legger staten opp til å ta ut 3,8 milliarder kroner fra Oljefondet.

Siden oppstarten av fondet i 1996 har finansministrene brukt stadig flere oljepenger, men inntektene har vært mer enn store nok til å dekke underskuddet i budsjettet.

Les også

Dette betyr statsbudsjettet for deg

Siv Jensen blir ifølge regjeringens prognoser den første finansministeren som må trekke penger ut av Oljefondet i stedet for å sette penger inn.

Oljepengebruk

Regjeringen øker oljepengebruken, målt ved det såkalte strukturelt, oljekorrigerte budsjettunderskuddet (se faktaboks), neste år til 194 milliarder kroner.

Det er 23 milliarder kroner mer enn i årets budsjett, og tilsvarer 2,8 prosent av verdien i Oljefondet.

Den såkalte budsjettimpulsen, som er et mål for virkningen av statsbudsjettet på etterspørselen etter varer og tjenester i økonomien, er beregnet til 0,7 prosent av BNP for Fastlands-Norge.

I årets budsjett er denne impulsen på like under 0,6 prosent.

Har inntekter

- Gitt at man kommer i en sånn situasjon så har fondet store løpende inntekter for å håndtere det, sier kommunikasjonsrådgiver Marthe Skaar i Norges Bank Investment Management, som forvalter Oljefondet, til E24.

Oljefond-ledelsen har tidligere oppgitt at fondet har opp mot 200 milliarder kroner i årlige utbytte-, rente- og leieinntekter.

Den viktigste effekten av at staten slutter å spare er at Oljefondet at fondet ikke lenger vil vokse like kraftig som det har gjort i årene med betydelig sparing.

Det gjør at heller ikke beløpet som er tilgjengelig for politikerne etter handlingsregelen heller ikke øker fra år til år.

Les også

- Minker sannsynligheten for rentekutt

Les også

Statsbudsjettet på 1-2-3

Les også

Slik vil regjeringen endre skattesystemet

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Statsbudsjettet

Flere artikler

  1. Tapper langt mindre fra Oljefondet

  2. – Uten oljepengene hadde ting vært veldig skralt

  3. Økonomer: I dag kan oljepengebruken passere 200 milliarder kroner

  4. Annonsørinnhold

  5. Tror Siv svekker kronen

  6. Siv sparer mindre enn ventet i Oljefondet