Vedum kutter kraftig i BNP-anslagene

Finansministeren tror at norsk økonomi vil vokse med 1,3 prosent i år. For et halvt år siden var tallet 2,8 prosent.

Finansdepartementet publiserte søndag ferske anslag for norsk økonomi for 2023 og 2024 i bunn av en pressemelding om budsjettkonferansen. På bildet er finansminister Trygve Slagsvold Vedum.
Publisert:

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum tar med seg ferske anslag for norsk økonomi inn i den kommende budsjettkonferansen.

Bruttonasjonalproduktet Bruttonasjonalproduktet Viser verdien av alt som produseres i et land i en viss periode.vil i 2023 og 2024 øke med henholdsvis 1,3 og 1,5 prosent, tror Vedums tallknusere.

De er en kraftig nedjustering fra forrige offentliggjøring av departementets anslag, i september. Da ble veksten beregnet til 2,8 prosent i 2023 og 1,9 prosent i 2024.

Veksten fra fjoråret er samtidig oppjustert, fra 2,7 til 3,3 prosent.

Også anslaget for vekst i fastlandsøkonomien fastlandsøkonomienBruttonasjonalprodukt utenom utvinning av olje og gass, samt utenriks sjøfart. for 2023 er jekket ned – fra 1,7 til 0,9 prosent.

– Ser man 2022 og 2023 sammenlagt, har Finansdepartementet nedjustert. De antar nå at økonomien vil vokse til et lavere punkt i år selv om startpunktet er høyere, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen til E24.

Les på E24+

Strømprisene var skyhøye i fjor. Likevel sank strømregningen hennes.

– Mer rimelige anslag

Endringene måtte komme, forklarer han.

– Vedums anslag fra i fjor høst lå høyere enn alle andre på samme tidspunkt. Nå er ikke avstanden så stor.

Andreassen oppsummerer endringene som til sammen nå tilsier lavere BNP-vekst:

  • Veksten i privat forbruk ned fra 1,4 til 0,8 prosent.
  • Veksten i offentlig forbruk ned fra 0,8 til 0,0 prosent.
  • Veksten i boliginvesteringer ned fra 1,6 til negative 5,3 prosent.
  • Veksten i oljeinvesteringer opp fra minus 2,2 til pluss 3,8 prosent.

– Jeg synes disse anslagene virker mye mer rimelige, sier sjeføkonomen.

Lavere privat forbruk

Tallene presenteres i bunnen av en pressemelding om årets første budsjettkonferanse.

Regjeringen møtes til budsjettkonferanse to ganger i året. Den første i mars, da grunnlaget for arbeidet med neste års statsbudsjett blir lagt. Deretter i august.

– Vi har prisvekst vi ikke har opplevd siden 1980-tallet. Dette har gjort den økonomiske planleggingen vanskeligere for familier, næringsliv og offentlige virksomheter. Regjeringen kommer til å legge frem et økonomisk ansvarlig budsjett, der vi prioriteter utgiftene som krigen påfører oss, gir trygghet for utviklingen i velferdstjenestene, og hjelper de som nå trenger det mest, sier Vedum i en pressemelding.

Han påpeker at selv om mange har opplevd at høyere priser reduserer kjøpekraften, har utviklingen i norsk økonomi vært sterkere enn regjeringen ventet inn i dette året.

– Vi har et godt utgangspunkt for å håndtere utfordringene og få prisstigningen ned uten at ledigheten blir høy, sier Vedum.

Noe høyere ledighet

Harald Magnus Andreassen forklarer at 2022 ble «sprekere» enn det Vedum hadde anslått, men at det kommer til å gå mindre bra i år.

Arbeidsledigheten i år er nå også ventet på et noe høyere nivå, opp 0,3 prosentpoeng fra estimatet på 3,2 prosent i høst.

– Finansdepartementet beskriver nå enn litt svakere økonomi, men fremdeles med veldig lav arbeidsledighet.

Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank 1.

De oppdaterte tallene kommer ikke til å velte om på budsjettarbeidet, sier sjeføkonomen.

– Hadde de nå anslått et kraftig fall i BNP, slik nå mnge venter i Sverige, hadde argumentet for en stram finanspolitikk vært mye dårligere.

Noen oppdaterte tall på lønns- og prisvekst finnes imidlertid ikke i søndagens oppdatering. Det venter Andreassen spent på.

– Vi vet at de må oppdatere anslagene for både lønns- og prisvekst. Jeg gjetter på 4,8 prosent for begge.

Les også

Støre før budsjettkonferansen: – Krigen i Ukraina får synlige effekter

Mindre olje og gass

En annen kraftig nedjustering gjøres på anslaget av hvor mye olje og gass Norge kommer til å eksportere.

Finansdepartementet trodde i september at denne eksporten ville øke med 8,3 prosent i år.

Tallet er nå 3,9 prosent.

Les også

Laveste gasspris siden høsten 2021: – Overraskende store bevegelser nedover (18. januar)

I en tidligere versjon sto det at Vedum i september estimerte 5,9 prosent vekst i privat konsum i 2023. Dette er feil, det var estimatet for 2022.

Publisert: