Norges Bank-undersøkelse: Øker forventningene til prisveksten

Økonomer, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdningene har alle økt sine forventingene til inflasjonen om et år.

Prisveksten har vært høy i Norge i det siste, og gruppene som har svart på Norges Bank-undersøkelsen tror prisstigningen fortsatt vil være langt over inflasjonsmålet på to prosent.
Publisert:

Økonomene venter nå at prisveksten på varer og tjenester vil være 4,9 prosent om et år, som er 0,8 prosentpoeng høyere enn hva de så for seg i forrige kvartal.

Det viser Norges Banks forventningsundersøkelse for fjerde kvartal.

Partene i arbeidslivet venter på sin side at prisveksten vil være 5 prosent et år frem i tid, opp 0,4 prosentpoeng fra forrige undersøkelse.

Undersøkelsen måler hva økonomieksperter, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdningene tror om utviklingen i blant annet lønn, priser og kronekurs. Den gjennomføres fire ganger i året.

Les på E24+

Strømregningen hoppet fra 5600 til 20.000 kroner

Næringslivslederne venter en prisvekst på 6,4 prosent om 12 måneder, 0,8 prosentpoeng høyere enn de så for seg sist.

Husholdningene ser for seg at prisveksten vil være 4,1 prosent om et år, opp 0,5 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Skyhøy prisvekst

Prisveksten i Norge har vært kraftig over lengre tid. Inflasjonen klatret videre i oktober fra allerede høye nivåer, og kom inn på overraskende høye 7,5 prosent.

Prisveksten er også bredt basert. Kjerneinflasjonen, som ikke tar med strømpriser og avgiftsendringer, kom inn på 5,9 prosent. Dette er Norges Banks foretrukne indiktator på prisvekst.

Renten har blitt satt opp i raskt tempo det siste året i møte med prisveksten. Sist i starten av november ble styringsrenten hevet med 0,25 prosentpoeng, til 2,50 prosent. Det er det høyeste rentenivået siden 2009.

Norges Bank har et inflasjonsmål som tilsier at de skal fastsette styringsrenten slik at inflasjonen skal holde seg nær 2 prosent over tid.

Lønnsvekstforventningene mer stabile

Når det kommer til lønnsveksten, er forventningene noe mer på linje med det man så for seg i forrige undersøkelse.

Partene i arbeidslivet venter en årslånnsvekst på 4,4 prosent, opp 0,3 prosentpoeng. Næringslivsledere ser for seg at årslønnsveksten i egen bedrift blir 4,2 i inneværende år, opp 0,1 prosentpoeng siden forrige undersøkelse.

Økonomene holder på sin forventning om en gjennomsnittlig årslønnsvekst på 4,1 prosent. Husholdningene forventer en lønns- og pensjonsutvikling på 2,6 prosent det neste året, ned 0,1 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Ellers er økonomene spurt om hvordan de tror det vil gå med kronen. Nær halvparten, 44 prosent, tror kronekursen vil være uendret et år frem i tid. Det er likevel litt færre enn sist som venter dette.

34 prosent av økonomene tror på sterkere kroner, mens 17 prosent venter at den vil svekke seg. I snitt venter økonomene at kronen vil ha styrket seg 1 prosent et år frem i tid, som er litt mer enn ved forrige undersøkelse.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om