Venter videre boligprisfall

Onsdag får vi fasit på norske boligpriser i desember. Eksperter tror fallet vil fortsette videre i starten av året.

Seniorøkonom i Handelsbanken Sara Midtgaard tror boligprisfallet vil fortsette i første kvartal av 2023.
Publisert:

Onsdag legges boligprisstatistikken for desember frem av Eiendom Norge, som viser hvordan bruktboligprisene utviklet seg nasjonalt og i Norges største byer.

Mandag kom det en pekepinn da Obos la frem sine tall for den samme måneden. Prisene på Obos-boliger falt med 4,2 prosent i Oslo, på landsbasis var nedgangen 3,5 prosent.

– Vi tror Obos-tallene for desember er svakere enn for totalmarkedet, sa sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos i en pressemelding.

Les også

Obos-prisene falt med 4,2 prosent i Oslo: – Langt større prisfall enn normalt

Venter fall

Seniorøkonom i Handelsbanken Sara Midtgaard sier til E24 at de venter et sesongjustert fall på 1 prosent for de nasjonale boligprisene i desember.

Hun forklarer at den normale sesongtrenden i desember er et fall på 0,7 prosent og at de dermed venter et høyere fall enn normalt.

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret sier at de venter en nominell nedgang i boligprisene på 1,5 prosent nasjonalt i desember.

– Dersom man ser på historiske tall og hvordan desember har utviklet seg tidligere, så fremstår det som en ganske sterk nedgang, sier hun til E24.

I Oslo venter hun en sterkere nedgang på rundt 2 prosent nominelt. På kort sikt tror hun fallhøyden for boligprisveksten er størst i Oslo, både fordi prisene der har steget mest over tid og fordi det er det mest rentesensitive markedet.

På den andre siden sier hun at oppsidepotensialet også er størst i Oslo fordi tilbudet av boliger er mest begrenset der.

Også Midtgaard ser for seg et sterkere fall i Oslo på kort sikt.

– Boligprisene kan nok falle mer sesongjustert for Oslo enn de gjør nasjonalt.

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret ser større oppside for boligmarkedet i Oslo.

– En naturlig respons

Midtgaard i Handelsbanken mener ikke fallet man ser i boligprisene er dramatisk, men heller en naturlig respons på rentehevingene fra Norges Bank.

Norges Bank satte i desember opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 2,75 prosent. Det er det høyeste rentenivået siden 2009.

Midtgaard trekker frem at det tar noe tid før rentehevingene slår ut i boliglånsrentene.

– Det er først nå i tallene for desember at man ser den doble rentehevingen til Norges Bank fra september slå ut i tallene, sier hun.

Hun sier også at boligprisene har økt mye de siste to årene og at korreksjonen man ser nå kan være et sunt tegn. For førstegangskjøpere er dette en positiv situasjon, sier hun.

De to økonomene er delt i synet på videre renteoppganger. Midtgaard i Handelsbanken tror ikke rentehevingene er ferdig og at vi får en ny økning fra Norges Bank i mars.

Prognosesenteret mener renteøkningen til Norges Bank som kom 15. desember sannsynligvis blir den siste og at boliglånsrentene dermed når en topp i midten av februar.

– Innen den tid tror vi økonomien vil ha kjølt seg ned grunnet stigende arbeidsledighet og fall i BNP-veksten samt at husholdningenes forbruk vil falle i første kvartal, sier Macic.

Hun forklarer at man i første kvartal vil se de negative effektene for norsk økonomi som følge av at inflasjonen var så sterk i fjor og at folk flest fikk en reallønnsnedgang. Så langt har man ikke sett noe utslag i forbruket og det skyldes nok at folk har brukt av oppsparte midler, sier hun.

Endret boliglånsforskrift

Fra første januar trådte den nye endringen i boliglånsforskriften inn. Nå skal bankene legge til grunn en renteøkning på minst tre prosentpoeng når de vurderer kundenes betjeningsevne, ned fra tidligere krav på fem prosentpoeng. I tillegg fjernes særkravet for lån ved kjøp av sekundærbolig i Oslo som ble innført i 2017.

Macic tror endringen vil få en effekt og bidra til å dempe boligprisfallet.

– Vi forventer fortsatt at første kvartal av 2023 vil gi et sesongjustert fall i boligprisene.

Grunnet endringen i boliglånsforskriften tror hun likevel ikke det blir et veldig sterkt sesongjustert fall i første kvartal.

– Uten endringen hadde det nok vært rom for et sterkere boligprisfall i første kvartal i år.

Midtgaard tror særlig at det reduserte egenkapitalkravet ved kjøp av sekundærbolig i Oslo vil gi utslag i markedet.

– Jeg tror at den særegne regelen for Oslo vil gi større utslag i markedet der enn det endringen i stresstesten vil gi for markedet nasjonalt.

Større oppside i Oslo

I likhet med Macic tror Midtgaard at potensialet for oppside er størst i Oslo. Hun tror at når bunnen er nådd vil markedet sprette raskere tilbake der enn for Norge generelt.

Hun forklarer at leieprisveksten er veldig høy, særlig i Oslo. Det skyldes både for få boliger og økt innvandring. Hun sier det er ventet at leieprisveksten vil holde seg høy fremover og flere vil kunne se muligheten av å investere i en sekundærbolig i Oslo.

Det vil særlig prege objekter som for eksempel mindre leiligheter og man får en situasjon hvor investorer konkurrerer om de samme boligene som førstegangskjøpere, avslutter Midtgaard.

Les også

Regjeringen senker kravene for å få lån

Publisert: