Uventet oppgang: Detaljhandelen opp 0,2 prosent i februar

Nye tall fra varehandelindeksen viser en marginal oppgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet for detaljhandelen i februar.

SHOPPER MER: Nordmenn brukte mer penger enn ventet i februar.
Publisert:

Omsetningen i detaljhandelen økte 0,2 prosent fra januar til februar, viser ferske tall fra SSBs varehandelsindeks.

Det er i strid med Bloombergs estimater, som ventet et fall på 0,8 prosent.

Tallene kommer etter en uventet nedgang i desember, før omsetningen i detaljhandelen økte 1,3 prosent i januar.

Et større puslespill

Sjeføkonom i DNB, Kjersti Haugland sier at detaljhandelstallene gjerne hopper og spretter en del. Hun sier at tallene er en del av et større puslespill som kan si noe om forbrukernes totale kjøpsvillighet.

– Inntrykket er at det er en nedadgående trend i detaljomsetningen Fra et helt unormalt høyt nivå i pandemien. Vi har vært på en normaliseringstrend på kjøp av fysiske varer etter at vi begynte å kunne kjøpe fritt, sier hun.

Norges Bank forsøker å kjøle ned økonomien ved å sette opp renten for å få bukt med den høye prisveksten. Haugland tror ikke dagens tall betyr mye for rentesettingen til Norges Bank.

– Selve dagens tall har nok en veldig begrenset påvirkning på Norges Bank. Mer interessant å se på de månedlige BNP tallene som kommer, sier sjeføkonomen.

Økonomien står seg bedre enn ventet

Handelsbanken mener tallene er et tegn på at økonomien står seg bedre enn ventet. Banken sier at de hadde sett for seg lavere «shoppetall» blant annet fordi kortbruken til nordmenn har pekt noe ned, ifølge deres morgenrapport.

Tallene for desember viste et fall på 3,1 prosent. Nå mener Handelsbanken at februar-tallene bekrefter at vi ikke er på vei mot en fullstendig shoppe-kollaps.

Handelsbanken trekker frem arbeidsledighetstall og inflasjonstall som de viktigste for rentesettingen til Norges Bank i mai.

– Norges Bank ser nå også for seg en mykere landing for økonomien enn hva de trodde før jul, og om noe kan detaljomsetningstallene også støtte litt oppunder dette synet, skriver banken.

Nedgang i dagligvarehandelen

Den forhåndsvarslede prisøkning på mat fra 1. februar kan ha bidratt til noe forskyvning av handel fra februar til januar, mener Marius Bergh i SSB.

– Dagligvarehandelen bidro til å dempe oppgangen i februar. For denne næringen var det en nedgang på 2,2 prosent i sesongjustert omsetningsvolum, etter en oppgang i januar, sier seniorrådgiver Bergh.

Gjennomsnittet for omsetningsvolumet i dagligvarehandelen i siste 3-månedersperiode var 0,7 prosent lavere enn foregående 3-måneders periode, viser tallene.

Disse bidro til oppgang

Av næringer som bidro mest til oppgangen var «annen butikkhandel i spesialforretninger», hvor det var en oppgang på 2 prosent sammenlignet med sesongjustert volum i januar.

Det var særlig undergruppen butikkhandel med klær som sto for den veksten.

Detaljhandel med drivstoff var også blant næringene som bidro mest til å heve det samlede omsetningsvolumet for detaljhandel, med en oppgang på 2,2 prosent.

Publisert: