Finanstilsynet: Nedgangen i nordmenns forbruksgjeld har bremset kraftig opp

Samtidig øker ny misligholdt forbruksgjeld til inkasso.

Publisert:

Tall for tredje kvartal i år viser at den samlede forbruksgjelden til norske privatpersoner fortsetter å avta, men at nedgangen har bremset kraftig opp sammenlignet med årene før.

Det kommer frem av Finanstilsynets halvårlige rapport om utviklingen i nordmenns forbruksgjeld.

Ved utgangen av tredje kvartal 2022 var det samlede utlånsvolumet 150,2 milliarder kroner, som er 2,1 milliarder kroner lavere enn ett år tidligere – en nedgang på 1,4 prosent.

Andelen låntagere med flere enn fem kreditter har blitt ytterligere redusert det siste året, til 5,8 prosent per 30. september 2022. Denne gruppen sto for litt under halvparten, 42,2 prosent, av samlet benyttet kreditt ved utgangen av tredje kvartal 2022.

Oppgang i nye inkassokrav

Ved utgangen av første halvår 2022 hadde 20 inkassoforetak til sammen 668.000 inkassosaker tilknyttet forbruksgjeld, som er en nedgang på 3.100 inkassosaker fra utgangen av 2021.

Totalt hadde nordmenn en misligholdt forbruksgjeld, som inkluderer opprinnelig gjeld og renter, på 55 milliarder kroner ved utgangen av første halvår 2022, der påløpte renter utgjorde 21,2 milliarder kroner.

  • Til sammenligning var total misligholdt forbruksgjeld på 55,6 milliarder kroner ved utgangen av 2021.
  • Aldersgruppene 40–49 år og 50–59 år står for over halvparten av misligholdt forbruksgjeld.

Samtidig økte andelen ny misligholdt forbruksgjeld til 12,7 prosent ved utgangen av første halvår 2022, fra 9,8 prosent ved utgangen av 2021 til utgangen.

54,0 prosent av inkassosakene var tilknyttet forbruksgjeld under 25.000 kroner.

Les på E24+

Er boliglånsrenten din for høy? Slik forhandler du med banken

Publisert:
Gå til e24.no