Derfor er Olsen bekymret for utviklingen i Kina

Norges Bank venter gradvis avtagende vekst i Kina.

URO: Sensommerens børsfall i Kina har ført til økt uro rundt landets økonomi. Norges Bank følger situasjonen tettere.

China Stringer Network
  • Anders Park Framstad
Publisert: Publisert:

Hendelser på den andre siden av verden påvirker rentesettingen også i Norge.

Det fremgår i Pengepolitisk rapport, publisert av Norges Bank i forbindelse med rentebeslutningen torsdag.

«Veksten i verdensøkonomien er fortsatt moderat. Fremover er det utsikter til at veksten hos Norges handelspartnere tar seg noe opp, men mindre enn tidligere antatt», skriver sentralbanken i rapporten - som tar for seg utsiktene for norsk økonomi, og det som måtte påvirke norsk økonomi, i tiden fremover.

«Usikkerheten knyttet til utviklingen i Kina og andre fremvoksende økonomier har økt. Veksten i konsumprisene er svært lav hos de fleste av våre handelspartnere, mens kjerneinflasjonen er høyere», står det videre i rapporten.

Les også

Kinesisk innkjøpssjefsindeks på sitt laveste siden 2009

KUTTER: Sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank.

Terje Bendiksby

Avtagende i Kina

Norges Bank varslet i dag at den setter ned styringsrenten til 0,75 prosent fra 1,0 prosent, og at det kan komme et nytt kutt innen utgangen av første halvår neste år.

Det vises blant annet til utviklingen internasjonalt, og den siste tidens uro i Kina får usedvanlig mye oppmerksomhet i den ferske rapporten.

August bragte med seg en real korreksjon på børsen i Shanghai, som igjen har fått ringvirkninger verden over. Dette har økt usikkerheten rundt den økonomiske utviklingen i landet.

«Veksten tok seg opp fra første til andre kvartal, men flere løpende indikatorer peker mot en avdemping av veksten i tredje kvartal. Kredittveksten har økt mye siden finanskrisen, og gjelden som andel av brutto nasjonalprodukt er høy», skriver Norges Bank.

HEVET IKKE: Sentralbanksjef Janet Yellen i Federal Reserve.

Jonathan Ernst

De mener at nedbelåning trolig vil dempe veksten fremover.

«Samtidig har kinesiske myndigheter fortsatt handlingsrom i den økonomiske politikken. Vi legger til grunn at Kina unngår et brått fall i veksttakten, og anslår gradvis avtakende vekst i Kina ned mot 6 prosent ved utgangen av prognoseperioden».

Dette er imidlertid ikke noen lett jobb.

– Uroen knyttet til reformene i de kinesiske finans­markedene i sommer illustrerer utfordringene kinesiske myndigheter står overfor når økonomien skal rebalan­seres og reformeres. Det kan tyde på at overgangen til en mer åpen og markedsbasert økonomi og mer konsumdrevet vekst byr på større problemer enn tidligere lagt til grunn, skriver Norges Bank.

Les også

Kommentar: Kinas mislykkede strategi

Preget «Fed»

Den norske bekymringen rundt kinesisk økonomi er ikke unik i sentralbanksammenheng. Ved forrige rentebeslutning i Federal Reserve nevnte Janet Yellen «Kina» seks ganger og «global» – som tolkes som «Kina» – ti ganger.

– Økt usikkerhet rundt veksten i Kina og andre fremvoksende markeder har ført til betydelig volatilitet i finansmarkedene, sa Yellen ifølge CNN.

Les også

Advarer Yellen mot renteheving: – Aksjemarkedene er ikke forberedt

Som kjent valgte den amerikanske sentralbanken å nok en gang utsette den forventede rentehevingen.

Norges Bank skriver torsdag at de venter renteøkninger i USA og Storbritannia i første halvår 2016.

«Fallende råvarepriser, økt markedsuro og risiko for svakere global vekst har bidratt til å redusere forventningene om økning i renten i USA de nærmeste årene. Også i Storbritannia ventes en svært gradvis normalisering av pengepolitikken. For våre handelspartnere sett under ett har forventede pengemarkedsrenter falt siden forrige rapport».

Les også

Norges Bank venter fortsatt økt arbeidsledighet

Les også

Norges Bank venter svakere oljeinvesteringer neste år

Les også

– Norges Bank er mer bekymret nå enn før sommeren

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Rentemøte Norges Bank

Flere artikler

  1. Norges Bank hever renten

  2. Norges Bank rører ikke renten

  3. Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,5 prosent

  4. Annonsørinnhold

  5. Norges Bank kutter renten

  6. Rører ikke styringsrenten