ARVEN ETTER TERRA: Fem meglerhus over ende

Etter Terra Securities-konkursen i fjor høst har det vært en flom av meglerhus som må levere inn konsesjonen.

THE ONLY WAY IS UP: Rabattene på fremtidskontrakter er blitt mindre.
Publisert: Publisert:

Sist i rekken er meglerhuset Car, som i går besluttet å levere inn sin konsesjon fordi de ikke oppfyller kravet til egenkapital.

Men Car er ikke alene.

Fem meglerhus har gått konkurs, blitt fratatt konsesjon eller måttet legge ned driften det siste året.

Bare siden april har fire selskaper mistet konsesjonen.

Totalt har 154 selskaper konsesjon til å drive investeringstjenester i Norge.

Startet med Terra

Terra Securities var først ute i november i fjor, da de mistet konsesjonen etter at Nordlandskommunene havnet i en økonomisk hengemyr med investeringer i det amerikanske finansmarkedet.

Kredittilsynet mente da at Terra Securities hadde foretatt alvorlige og systematiske overtredelser av god forretningsskikk.

Tilsynet mente meglerhuset hadde holdt tilbake informasjon om hvor risikable disse investeringene var, og konkluderte med at å la Terra Securities fortsette meglervirksomheten kunne skade allmenne interesser.

Penger foran kundene

I april var det slutt for Glitnir privatøkonomi.

Også Glitnir mistet konsesjonen etter alvorlige og systematiske brudd på verdipapirhandelloven og god forretningsskikk.

- Foretaket har latt hensynet til egen inntjening gå foran hensynet til kundene og har ikke anbefalt de finansielle instrumentene som egnet seg best for kundene, kommenterte tilsynet da de inndro konsesjonen.

Kredittilsynet lovet samtidig å gå meglerbransjen tetter etter i sømmene.

- Kredittilsynet vil fremover prioritere tilsyn med verdipapirforetak som yter investeringsrådgivning til vanlige sparekunder, og følge opp eventuelle lovbrudd, sa Kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo.

Holdt løftet

At Kredittilsynet holdt løftet sitt fikk meglerhusene Caveo ASA og Totalvekst ASA merke.

De mistet begge konsesjonen i slutten av april.

- De to tilbakekallingene er ledd i tilsynets oppfølging av rådgivning og salg i sparemarkedet, sa kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo.

Etter Terra-saken i fjor høst oppfordret Finansdepartementet Kredittilsynet om å se nærmere på meglerbransjen. Skogstad Aamo og co. gjennomførte tilsyn hos ni meglerhus i første halvår 2008.

- Foreløpig har tilsynet funnet at rådgivningen i tre av foretakene ikke holder mål i forhold til de kravene som følger av lovgivningen, sa Skogstad Aamo i april.

Siden da har også Car måtte sette kroken på døren, og flere står i fare for å miste konsesjonen.

Flere nyheter fra E24.

Publisert: