Vedum: – Oslo kommer best ut av budsjettet

Reaksjonene strømmer inn fra opposisjonspartiene i etterkant av at revidert statsbudsjett i dag ble lagt frem, hvor både sentraliseringspolitikk, høye strømpriser og mangel på klimafokus klages på.

Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix
  • Sindre Hopland
Publisert:

Reaksjonene strømmer inn fra opposisjonspartiene i etterkant av at revidert statsbudsjett i dag ble lagt frem.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum mener at hovedstadens innbyggere kommer langt bedre ut av budsjettet enn resten av landet, og spesielt de i distriktene, Vedums kjernevelgere.

– Sentralisering har blitt denne regjeringens favorittøvelse, og nok en gang er det Oslo som skal få de store midlene. Regjeringen gir penger til veiene rundt Oslo, men kutter i skredsikring og distriktsprosjekter, sier Vedum og sier videre:

– Med det handlingsrommet regjeringen har er det også uforståelig at de ikke gir mer penger til lokal beredskap. Her burde det vært mer penger til ambulanse og politi, avslutter Slagsvold Vedum.

Regjeringen la tirsdag morgen frem nye anslag for blant annet vekst i norsk økonomi og oljepengebruk i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Den justert oljepengebruken er på 238,1 milliarder kroner, en oppgang på 6,9 milliarder kroner sammenlignet med statsbudsjettet for 2019, som ble lagt frem i oktober i fjor.

Les også

Revidert budsjett: Får elbilsmell på tre milliarder kroner

SV: Feiler i fattigdomskampen

For SV var klimaet en av de største skuffelsene i det reviderte-budsjettet.

– Det er ingenting her som tyder på at regjeringen har tatt innover seg alvoret i klimakampen. Det er ingen nødvendige nye grep for å få ned klimautslippene. Ingenting her som svarer på utfordringen fra de 40.000 skoleelevene som streiket for to måneder siden, sier finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski.

I tillegg til klimaskuffelsen mener SV at regjeringen ikke tar landets fattige og vanskeligstilte på alvor.

En endret ordning og færre mottagere gjør at regjeringen i revidert budsjett sparer 2,2 milliarder kroner på utbetaling av arbeidsavklaringspenger (AAP).

Noen av dem som mister AAP-støtten, avklares til uføretrygd.

– Regjeringen kaster med revidert tusenvis av folk ut av sosiale ordninger som bostøtte, arbeidsavklaringspenger og overgangsstønad for enslige forsørgere. Jeg frykter at dette vil føre tusenvis av mennesker og familier ut i dyp fattigdom.

Det kommer frem av budsjettet at 4.200 færre kommer til å motta bostøtte i år, et netto kutt på 3.100 mottagere.

Les også

Regjeringen vil øke oljepengebruken med 6,9 milliarder kroner i revidert budsjett

Ap: De rikeste rykker fra

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener de økende ulikhetene kun får mer grobunn med regjeringens reviderte budsjett.

Han peker på at den planlagte oljepengebruken er med å øke sjansen for renteøkninger, som igjen går hardest utover de fattigste.

– Med så høy oljepengebruk er det ille at de ikke engang prøver å fjerne de urettferdighetene som fortsatt finnes, som at syke mennesker mister arbeidsavklaringspenger og skyves over på sosialhjelp, og at pensjonister har fått dårligere kjøpekraft år etter år, sier Støre og legger til:

– Dette er en urettferdig utvikling som svekker tilliten i samfunnet vårt, sier Støre.

Lukter valgkamp

Rødt mener regjeringen mer enn noe annet gjør seg klare å kapre velgere med det ferske budsjettet.

– Dette lukter valgkampbudsjett lang vei. Det er tydelig at Finansdepartementet har fått i oppdrag å hjelpe upopulære og stressa regjeringspartier, Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt, i en pressemelding.

I tillegg kritikk av sentralisering, mener Vedum at regjeringens økning av utbytte fra Statkraft viser at man ikke tar landets høye strømpriser på alvor.

– Dette er et budsjett betalt av rekordhøye avgifter og skyhøye strømregninger, uten at folk flest får noen ting tilbake. Frp har lovet mindre bompenger, men når det kommer til stykke er det ikke noen vilje fra regjeringen, sier Vedum og legger til:

– Regjeringen tar ut rekordutbyttene fra Statkraft som et resultat av høye strømpriser. Likevel er det ingen reduksjon i avgiftene til vanlige folk.

Publisert:

Flere artikler

  1. Vedum vil redusere elavgiften med 1,3 milliarder

  2. Jonas Gahr Støre åpner for å overby regjeringen i bruk av oljepenger

  3. Rødt vil gi krisehjelp mot strømsjokk: – Slår ned som bomber i privatøkonomien

  4. Senterpartiet vil senke drivstoffavgiftene

  5. Elbilsmell for statskassen