Oljefondet stumper neppe røyken

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) åpner for et strengere etisk regelverk for investeringene i oljefondet, men å svarteliste tobakksprodusenter blir neppe aktuelt.

Publisert:

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) åpner for et strengere etisk regelverk for investeringene i oljefondet, men å svarteliste tobakksprodusenter blir neppe aktuelt.

Kristelig Folkeparti har flere ganger reist krav om at staten omplasserer milliardene som er investert i tobakksselskaper rundt om i verden. Finansdepartementet er i gang med en evaluering av de etiske retningslinjene til pensjonsfondet, men det blir neppe full røykestopp.

- Jeg forventer at det kommer forslag om å utelukke både tobakk, pengespill og sexkjøp, for å nevne noe. Vi skal ta debatten, men jeg tror det er viktig å konsentrere oss om noen hovedoverskrifter for de etiske retningslinjene, sier Kristin Halvorsen til NTB.

- Spørsmålet om å svarteliste tobakksprodusenter var oppe da de etiske retningslinjene ble vedtatt. Da ble det avvist fordi tobakk er en lovlig vare, legger hun til.

Kan skjerpes

Departementets evaluering vil munne ut i en innstilling til Stortinget i 2009, og Halvorsen utelukker ikke at det er et skjerpet regelverk som blir presentert.

- Vi ønsker samarbeid med krefter utenfor det politiske liv for å utvikle de etiske retningslinjene. Jeg er godt fornøyd med det arbeidet som er gjort så langt, men det er alltid slik at ting kan gjøres bedre, sier hun.

En tanke som kan vinne fram, er forslaget om positiv selektering.

- Positiv selektering innebærer å velge ut selskaper ut ifra en bestemt overskrift som ikke behøver å være politisk, men for eksempel et ønske om å investere i selskaper som utvikler klimateknologi. Vi kan ikke ha en slik positiv utvelgelse for hele fondet, men jeg regner med at debatten om en liten del kan skilles ut vil komme, sier Halvorsen.

På Stortinget er det bred enighet om at investeringene i oljefondet bør gjøres på bakgrunn av et etisk regelverk. Bare Fremskrittspartiet er kritisk til dette. Finanspolitiker Christian Tybring-Gjedde mener fondet kun bør styres etter ett krav: Best mulig avkastning.

Fremskrittspartiet ber om at regjeringen tar en bred gjennomgang av alle selskaper som er utelukket fra fondets investeringsportefølje, sier han.

Ikke politisk

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) møtte i Stortinget torsdag for å svare på en interpellasjon fra KrF-representanten Hans Olav Syversen om forvaltningen av oljefondet.

Hans utgangspunkt var utsagn fra utviklingsminister Erik Solheim (SV) i høst som åpnet for å bruke oljeinvesteringer som et politisk virkemiddel.

- Det vil i så fall representere en grunnleggende forandring av investeringsstrategien, mener Syversen, som ba Halvorsen klargjøre hvilke politiske mål regjeringen eventuelt har satt for forvaltningen av oljefondet.

Finansministeren avviste at fondet er politisk styrt og mener det er en klar forskjell på politikk og etikk.

- De etiske retningslinjene er ikke politiske, men tar utgangspunkt i menneskerettigheter og sier nei til investeringer i selskaper som volder alvorlig miljøskade eller produserer klasevåpen, atomvåpen og landminer, sier Halvorsen.

Statens pensjonsfond – utland er et av verdens største fond med investeringer på over 2.000 milliarder kroner. Hittil er 25 selskaper svartelistet som følge av at de bryter med de etiske retningslinjene Stortinget har fastsatt.

Publisert: