Håper vekst skal bekjempe fattigdom

President Barack Obama mener økt vekst og kamp mot korrupsjon er den beste måten å bekjempe fattigdom på.

Publisert:

I sin tale på toppmøtet om millenniumsmålene i FNs hovedforsamling onsdag sa Obama at framgang i kampen mot fattigdom altfor lenge er blitt målt i hvor mye penger som er brukt til mat og medisiner.

Det hjelper på kort sikt, men har ikke alltid bidratt til utvikling i verdens fattige land, mener han og oppfordret til mer fokus på økonomisk vekst som middel til fattigdomsbekjempelse.

Han viser til at USA har gått gjennom sin egen bistandspolitikk og kommet til at land som selv gjør en innsats for bedre styresett og som tar skrittet fra krig til fred eller fra autoritære styresett til demokrati, vil bli prioritert.

Obama understreket mange av de samme punktene som talere fra flere andre store vestlige i-land trakk fram. Også de har gått inn for en mer resultatorientert tilnærming framfor bare å kaste penger etter problemene.

Det tre dager lange toppmøtet endte med at en resolusjon om større innsats for å nå millenniumsmålene innen 2015.

Flere nyheter på E24.

Publisert: