Enormt mineral-funn på havbunnen ved Svalbard

Verdsettes til over 1.000 milliarder kroner.

Publisert:

Forskere ved NTNU har funnet enorme mengder verdifulle marine mineraler på havbunnen utenfor Svalbard, ifølge TV2.

Mineralene inkluderer kobber, sink, gull og sølv.

– Mineralene har kommet opp med varmt vann fra jordas indre gjennom sprekker i jordskorpa, sier instituttleder for geovitenskap og petroleum ved NTNU, Egil Tjåland, til TV2.

– Et foreløpig estimat er verdier for 1.000 milliarder kroner, sier Tjåland.

Han understreker at anslaget er usikkert, men at tusen milliarder like fullt er et konservativt estimat. Det kan være snakk om litt mindre, eller mye mer, ifølge Tjåland.

Den nye oljen?

TV2 skriver at mineralfunnet kan bli et viktig bidrag til det grønne skiftet, og kan gi et nytt industrieventyr i nord – selv om mye må avklares før utvinning kan starte.

Regjeringen la i 2018 frem et lovforslag for hvordan man skal drive utvinning av mineraler og sjeldne jordarter på norsk sokkel.

Statsminister Erna Solberg har sagt til E24 at hun vil sikre at ikke Kina blir sittende med for stor kontroll over de globale ressursene.

Det nye mineralfunnet utenfor Svalbard skal presenteres på forskerkonferansen Artic Frontiers i Tromsø tirsdag.

Norske forskere har gjort utrolig funn - verdt over 1000 milliarder - på norsk havbunn
Les også

Klar for mineraljakt på norsk sokkel

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om