Regjeringen sparer mer enn antatt på uførekutt

Regjeringen sparer nær dobbelt så mye på kuttet i barnetilleggene for uføre som ble innført fra 2015, fordi de rammet flere enn beregnet.

Regjeringen vil spare 89 millioner kroner i året på kuttene i barnetillegget for uføre. Neste år innføres kuttene for fullt.
  • NTB
Publisert: Publisert:

89 millioner kroner sparer regjeringen i året på reduksjonen i barnetillegget for uføre. Det er nær dobbelt så mye som forutsatt da innstrammingen kom, ifølge beregninger Finansdepartementet har gjort for SV, skriver Dagbladet.

– Dette viser at regjeringen har tatt enda mer penger fra fattige og syke enn det de i sin tid varslet om, sier SV-leder Audun Lysbakken til avisen.

I statsbudsjettet for 2015 innførte regjeringen en regel om at uføretrygd og barnetillegg samlet ikke skal komme over 95 prosent av tidligere inntekt. Det ble da anslått at de ville spare 47 millioner kroner i året på dette, etter noen år med overgangsordninger. Innsparingen skyldes at flere enn beregnet mister støtte.

Ifølge Finansdepartementets beregninger har rundt 1.900 personer fått barnetillegget redusert. Regjeringen anslo i 2015 at dette ville gjelde 1.400.

– Dette ble innført fordi vi så at noen uføre endte opp med veldig høye samlede utbetalinger av uføretrygd og barnetillegg, sammenlignet med det de tjente før uførhet. Dette ga svake insentiver til å være i eller komme tilbake til arbeid, sier statssekretær Guro Angell Gimse (H) i Arbeids- og sosialdepartementet til Dagbladet.

Publisert: