Kjøpefesten fortsetter hos Steen & Strøm

Steen & Strøm sentrene fortsatte trenden i fjerde kvartal med vekst i butikkomsetning og leieinntekter.

Publisert: Publisert:

Konsernet lever meget godt på høykonjunkturen i Skandinavia. Driftsresultat i fjerde kvartal landet på 462,8 millioner kroner, men dette inkluderer oppjustering av investeringseiendommer med 243,8 millioner kroner.

Resultat før skatt utgjorde 375,9 millioner kroner. Korrigert for verdijusteringer og engangseffekter er resultatet noe bedre enn for tilsvarende periode i fjor

For hele 2006 fikk de et driftsresultat på 1.762 millioner kroner og et resultat før skatt på 1.460 millioner mot 1314 millioner i 2005.

Flere nyheter fra E24

Kraftig kursvekst

2006 var også et godt år for Steen & Strøm-aksjen. Kursen økte med 63 prosent. Styret foreslår nå at det utbetales et utbytte på 4 kroner pr. aksje.

Nøkkeltall:

Butikkomsetningen på kjøpesentrene økte med 5,1 prosent

Leieinntektene i egeneide kjøpesentre har vokst med på 19,4 prosent

Utleiegraden målt etter areal utgjorde 96,8 prosent ved årskiftet.

Publisert: