Renterådet: – Det viktigste rentemøtet i moderne tid

Norsk økonomi er ytterligere svekket, slår E24s Renteråd fast. Nå tror Rådet at den rekordlave renten blir enda mer rekordlav.

HVOR ER VINTEREN?: E24s Renteråd - bestående av sjefstrateg Erica Blomgren i Seb, sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika, senior porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand Asset Management og seniorøkonom Øystein Børsum i Swedbank.
Publisert:

– Dette er det viktigste rentemøtet i moderne tid, sier sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika til E24.

Torsdag klokken 10 annonserer Norges Bank årets første rentebeslutning.

I forkant av ukens viktigste begivenhet er «ingen» i tvil om selve rentedommen, skal vi tro forventningene til markedsøkonomene:

Et samstemt Renteråd venter at Norges Bank vil annonsere at styringsrenten kuttes fra 0,75 til 0,5 prosent. En historisk lav rente vil i så fall bli enda lavere.

Årsaken er relativt enkel: I sum har utviklingen i norsk økonomi vært svakere enn sentralbanken så for seg i desember. Dette kommer på toppen av at Norges Bank i fjorårets siste måned varslet at det var større sjanse for at renten ble kuttet i mars, enn at den ikke ble det.

Men det er ingen av Rådets medlemmer som tror at rentemøtet blir kjedelig eller begivenhetsløst – eller at det blir uten konsekvenser for deg og meg.

Andreassen, som jevnt over er den mest pessimistiske av Rådets medlemmer, er klar på at et «normalt» rentekutt nå, ikke vil bety all verden:

– Tusenvis vil få økte renter – uansett hva Norges Bank gjør, slår han fast, og peker på at bankenes finansieringskostnader har økt.

– Dette kunne vi kanskje unngått om Norges Bank kuttet i desember. Nå blir det litt for lite, litt for sent – som det alltid er.

RENTERÅDET SPESIAL: Dette mener Renterådet at Olsen må gjøre

Full vekststopp

Det store bildet først. Norsk økonomi er fortsatt dypt preget av de dramatiske tidene i oljebransjen.

Veksten på det norske fastlandet, målt ved brutto nasjonalprodukt (BNP), økte i fjerde kvartal med bare 0,1 prosent. Samtidig ble veksten i tredje kvartal revidert ned fra 0,2 til 0,0 prosent.

– BNP-tallene for fjerde kvartal betyr at vi går inn i 2016 med et svakere vekstmomentum. Dette er en faktor Norges Bank må ta i betraktning og som vil påvirke rentebanen, sier sjefstrateg Erica Blomgren i Seb.

Les også

Valutamarkedet ruster seg for kronebaluba

RÅDER KUTT: Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika (fra venstre), senior porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand Asset Management, seniorøkonom Øystein Børsum i Swedbank og sjefstrateg Erica Blomgren i Seb.

Faktisk, dersom man tar med nok en desimal, viser det reviderte tallene at BNP-veksten i tredje kvartal var på minus 0,04 prosent.

Det betyr at norsk økonomi bare vokste 0,1 prosent i annet halvår i fjor. Økonomien er med andre ord et nys unna teknisk resesjon – to kvartaler på rad med negativ vekst.

– Når veksten nå er null, da er det fifty-fifty, sier seniorøkonom Øystein Børsum i Swedbank.

– Det som kanskje er mer relevant er om vi kommer til å få en skikkelig nedtur, slik vi fikk under finanskrisen. For dette er så langt ikke krise i norsk økonomi; det er krise i oljeøkonomien. Det er resesjon i Stavanger, men det er langt ifra resesjon i Oslo, sier han.

– Ja, det er fortsatt veldig todelt, istemmer senior porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand Asset Management.

Han viser til utviklingen i arbeidsmarkedet. Mens ledigheten regelrett har skutt i været i de oljetunge fylkene på Vestlandet, har den faktisk falt i store deler av landet, deler som er lite oljesmurt.

E24 følger rentebeslutningen fra Norges Bank torsdag. Rentebeskjeden kommer klokken 10, mens pressekonferansen starter en halvtime senere. Få nyheter og reaksjoner først her.

Les også

Dette sier økonomene: Så lavt kan boliglånsrentene falle

Norsk vinter

«Winter is coming», sa sentralbanksjef Øystein Olsen til E24 før han holdt sin årstale i midten av februar. Han ser nemlig tøffe år for norsk økonomi i spåkulen.

Allerede har Olsen og Norges Bank kuttet styringsrenten tre ganger siden desember 2014 for å dempe konsekvensene av oljebremsen på norsk økonomi.

Styringsrenten er nå på 0,75 prosent, og Norges Bank har signalisert utsikter for ytterligere kutt.

Andreassen er klar på at et «normalt» kutt på 0,25 prosentpoeng ikke er nok denne gang. Han tar til orde for at Olsen tar frem rentemacheten og kutter 0,5 prosentpoeng.

Resten av Renterådet er kritisk til dette, blant annet fordi et slikt kutt bringer oss for raskt til rentebunnen.

Erfaringer fra land rundt oss har vist at når markedet begynner å tro at verktøykassen er i ferd med å bli brukt opp, styrker dette valutaen. Det vil Norges Bank for all del unngå, mener de.

– Vi ser at valutaer i stor grad drives av renteforventningene. For Norges Bank er det like viktig at markedet fortsette å prise inn ytterligere rentekutt, ved siden av å levere rentekutt, sier Blomgren.

– Dette henger sammen med forestillingen om vinteren som kommer. Hva gjør man når den kommer? Jeg tror ikke man begynner å stormfyre, sier Børsum.

– Vinteren har kommet, skyter Andreassen inn.

– Vinteren er forbi, sier Blomgren – med henvisning til vårsolen som skinner ute.

Sjekk hva som taler for og mot rentekutt her.

VINTEREN FORBI: Sjefstrateg Erica Blomgren i Seb og porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand Asset Management håper ikke Olsen kutter for mye.

Kronekursen

En kolossal kronesvekkelse de siste årene har utradert en kraftig forverring av konkurransen relativt til utlandet, som har kommet som følge av sterk lønnsvekst i Norge.

Faktisk har over 10 år med forverring av konkurransekraften fordampet som følge av kronesvekkelsen. Sentralbanksjefen har flere ganger understreket viktigheten ved å holde kronen svak i denne fasen hvor økonomien blir mindre oljeavhengig.

I desember endret sentralbanken sine kroneprognoser til å vente svakere krone – lenger. Kronen er nå omtrent akkurat der Norges Bank har spådd at den ville være.

Les også

Dette kan sveive i gang norsk seddelpresse

Viktigste kort i tøft marked

Valutamarkedet har vært et stormfullt farvann de siste årene.

Vi trenger ikke se lenger enn til Sverige eller Danmark for å se hvor tøft dette markedet kan være.

– Det er utrolig hvor ubarmhjertig valutamarkedet er. De spiller ikke på lag med økonomien, men med seg selv, sier Børsum.

Men i dette markedet er altså Norges Banks trolig viktigste våpen mot oljebremsen.

– Jeg tror det har vært en strategi for Norges Bank å kunne straffe kronespekulantene, sier Olav Chen, og viser til at Norges Bank flere ganger i sin rentebane har lagt inn en sannsynlighet for rentekutt på rundt 50 prosent.

Dette mener han har skjedd for å advare valutaspekulantene om hva som ville skje dersom kronen gikk for sterkt. Chen har tidligere beskrevet det som en valutageriljakrig.

Hvordan angripes en valuta? Les ekspertens forklaring her

VIKTIG RENTEBANE: Sjefstrateg Erica Blomgren i Seb, sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika, senior porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand Asset Management og seniorøkonom Øystein Børsum i Swedbank.

Kredittrøbbel

Andreassen i Eika viser til en rapport han bestilte fra SSB i fjor høst.

Med det SSB beskrev som pessimistiske forutsetninger, malte SSBs spåkule (KVARTS) et dystert bilde av fremtiden – til tross for en norsk styringsrente som traff minus 0,25 prosent i 2018.

– Hva har skjedd siden den gang? Utviklingen ute har blitt verre, slår Andreassen fast, og viser blant annet til at renten i eurosonen nå er lavere enn den var i fjor høst.

Andreassen er særlig opptatt av at kredittmarkedet er blitt enda kjøligere enn det var. At det er blitt såpass mye dyrere for bankene å ta opp lån i markedet, gjør at bankene kan komme til å heve utlånsrentene – selv om styringsrenten kuttes torsdag.

Han viser blant annet til en fersk undersøkelse gjort av Finans Norge, som blant annet viser at norske banksjefer tror at næringslivets tilgang på kreditt vil bli vanskeligere og at investeringer og låneetterspørsel enten vil redusere eller holdes stabilt.

På den annen side ønsker nesten åtte av ti banksjefer å vokse på utlån til privatpersoner.

– Griper man ikke inn nå, gjør man friske banker syke. Det er én institusjon som kan gjøre noe med dette nå, og det er Norges Bank.

E24 følger rentebeslutningen fra Norges Bank torsdag. Rentebeskjeden kommer klokken 10, mens pressekonferansen starter en halvtime senere. Få nyheter og reaksjoner først her.

Publisert: