USA kliner til med kjempevekst i andre kvartal

Amerikanerne kan glede seg over at landets økonomi går så det suser om dagen.

FULLT TRYKK: Den amerikanske økonomien klinker til med en solid økonomisk vekst i andre kvartal. Bildet er av Bellagio-hotellet i Las Vegas. I bakgrunnen kan Caesars Palace skimtes.
  • Marius Lorentzen
  • John Thomas Aarø
Publisert:

Det andre anslaget for veksten i USAs økonomi i andre kvartal ble offentliggjort torsdag. Den viser en økonomisk vekst på årsbasis på hele 3,7 prosent, ifølge tall fra det amerikanske næringsdepartementet.

Det er langt høyere enn det første anslaget fra tidligere i år, da det ble anslått en vekst i perioden på 2,3 prosent. I forkant hadde analytikerne ventet en vekst på 3,2 prosent, ifølge konsensustall fra Bloomberg.

Veksten i andre kvartal er også imponerende sammenlignet med første kvartal, da veksten ifølge næringsdepartementet endte på 0,6 prosent.

Statistikkontoret til næringsdepartementet (Bureau of Economic Analysis), som utarbeider tallene, peker på at det er investeringer utenfor boligsektoren og investeringer i økte lagerbeholdninger som forklarer mesteparten av økningen.

Eksporterer mer og importerer mindre

– Økningen i real-BNP i andre kvartal reflekterer positive bidrag fra det personlige forbruket, eksport, delstatenes og lokale myndigheters pengebruk, ikke-boligrelaterte faste investeringer, faste investeringer i bolig og investeringer i næringslivets lagerbeholdninger, skriver BEA, som også skriver at importen er ned, noe som er positivt for BNP-regnskapet.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets

– Dette er veldig bra, og viser at annet kvartal var sterkt, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til E24 om veksttallet på 3,7 prosent.

Han trekker blant annet frem at etterspørselen både fra amerikanske husholdninger og bedrifter er stigende.

Selv om den amerikanske oljeindustrien sliter med lave priser, som man også gjør her hjemme, sparer amerikanske forbrukere mye på de lave energiprisene om dagen.

Vi ser blant annet utslag av dette i bilsalget i USA, som ifølge CNBC nå ser ut til å bli det nest beste i amerikansk historie.

Sterkere dollar

Etter en periode med stor uro i verdens aksjemarkeder, grunnet bekymringer om situasjonen i Kina, vil dagens veksttall fra USA utvilsomt bli tolket som godt nytt.

Det kraftige fallet i det kinesiske aksjemarkedet fikk dollaren til å svekke seg markant tidligere denne uken, som et resultat av at tvilen økte rundt den ventede renteøkningen i USA i september.

Når USAs økonomi nå vokser langt mer enn ventet, tolker markedet det som at det er mer sannsynlig at vi får renteøkningen som den amerikanske sentralbanken har diskutert i en lengre periode. Så langt har renteøkningen ikke blitt noe av, fordi den økonomiske situasjonen ikke har vært helt sterk nok ennå, og det spekuleres derfor mye om når økningen vil komme.

Dette gjenspeiler seg i dollarkursen. Like etter at tallene ble offentliggjort styrket dollaren seg markant mot euroen, blant annet. I skrivende stund er den 0,65 prosent opp mot euro for dagen. Euroen gikk fra å koste 1,131 til 1,124 dollar på få minutter.

Spørsmålet er om arbeidsledigheten på 5,3 prosent anses som lav nok av sentralbanken til å starte med renteøkninger allerede neste måned, selv om sysselsettingsveksten i USA har vært solid i den senere tid.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea er usikker på om vi kan være sikre på at det kommer en renteheving i september:

– Det er absolutt gode muligheter for at Fed ikke kommer med en heving i september. Fed er bekymret for markedsuroen, sier han, med referanse til den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve)

Han viser til uttalelser nylig fra medlemmer i sentralbankens pengepolitiske komité, som nå er mindre sikker på om renteheving allerede i september er riktig.

– Hvorfor er sentralbanken så opptatt av markedsuroen?

– Fed er redd for lavere aksjekurser, større kredittpåslag i rentemarkedene, mer usikkerhet og mindre investeringslyst fra bedriftene. Dette er ting som henger sammen. Fed er redd for å sette opp renten for tidig slik at oppsvinget i økonomien mister fart.

– Jeg tenker som så at når de først setter opp renten, må man regne med uro. Lave renter og kvantitative lettelser har drevet opp aksjekursene.

Bruce mener også at en lønnsvekst som praktisk talt er fraværende, og som på ingen måte bidrar til at inflasjon skyter over sentralbankens inflasjonsmål på to prosent, bidrar til å støtte argumentet om at banken kan avvente en renteheving.

Les også

Norsk meglerhus: Tror Draghi vil trykke penger i mange år

Les også

Oljefondssjefen: - Kan vi stole på Kina-tallene?

Les også

Kinas sentralbank sprøyter 180 milliarder inn i økonomien

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Tror renteløft vil gi kronehopp

  2. 142.000 nye jobber i USA

  3. Dette skjer denne uken

  4. 156.000 nye jobber i USA

  5. Kronen faller til tidenes svakeste nivå mot euroen