LO vil streike mot regjeringen

LO vil på nyåret gjennomføre en to timers streik mot arbeidsminister Robert Erikssons (Frp) forslag om midlertidige ansettelser. Dermed blir ikke LO med på tirsdagens markering som fagorganisasjonen Parat har varslet.

FELLES: Nestleder Vegard Einan i YS-forbundet Parat håper å få til en felles generalstreik i protest mot regjeringens forslag om midlertidige ansettelser.

Fredrik Varfjell
  • NTB
Publisert:,

I et møte i LO mandag ble det besluttet at det i månedsskiftet januar/februar til neste år skal gjennomføres en to timers streik over hele landet for å protestere mot regjeringens forslag, melder NRK.

LO-sekretariatet advarer i en uttalelse Stortinget på det sterkeste mot å vedta forslaget, som LO mener vil rokke ved den grunnleggende tryggheten i det norske arbeidslivet.

– LOs sekretariat slår fast at H/Frp-regjeringen med sitt forslag om mer midlertidighet og en svekket arbeidsmiljølov, er på kollisjonskurs med en samlet norsk fagbevegelse, skriver LO.

Dermed deltar ikke LO i den varslede politiske streiken som Parat planlegger å gjennomføre tirsdag.

Generalstreik

– Jeg oppfordrer hovedorganisasjonene til å gjennomføre en generalstreik i protest mot forslaget om midlertidige ansettelser, sier nestleder Vegard Einan i Parat til Dagens Næringsliv.

Einan sier han tror andre deler av fagbevegelsen vil slutte seg til en generalstreik, kanskje allerede i løpet av mandagen. Håpet er at man kommer fram til et felles tidspunkt for en bred, politisk markering.

– Vi har hatt samtaler både i YS og med andre hovedorganisasjoner. Vi får støtte både fra medlemmer og tillitsvalgte som etterlyser mer handling. En generalstreik vil virkelig vise en unison motstand, og jeg tror ikke det blir noe problem, sier Einan.

Tidligere mandag varslet Widerøes Flygerforening at den støtter tirsdagens politiske markering, selv om invitasjonen kom så sent at de ikke rekker å delta i selve streiken.

Støtte fra flygerne

– Selv om Widerøes Flygerforening formelt ikke er med i tirsdagens markering, støtter pilotene våre kolleger i kabin som er organisert i Parat. Lovforslaget har dramatiske følger for norsk arbeidsliv, og som ansvarlige arbeidstakere kan vi ikke akseptere et forslag som vil få konsekvenser for unge arbeidstakere i etableringsfasen, for kvinner i arbeidslivet og økt sikkerhetsrisiko på norske arbeidsplasser, sier leder i flygerforeningen, Tom Liverud.

Direktør for arbeidslivspolitikk i NHO sentralt, Svein Oppegaard, uttalte i helgen at streiken er en så «uproporsjonal reaksjon» at han tror det er mulig å få Parat til å avlyse streiken. Det avviste imidlertid Vegard Einan.

Flere artikler

  1. Parat vil ha fagbevegelsen med på storstreik

  2. Widerøes piloter støtter Parat-streik

  3. Solberg advarer fagbevegelsen mot storstreik

  4. Annonsørinnhold

  5. NHO tror flystreiken kan forhindres

  6. Politisk streik lammer flytrafikken i én time