Oljefond-sjefen avblåser «maktkampen»

Yngve Slyngstad mener Oljefondet kan forvaltes på en god måte både som en del av Norges Bank og fra utsiden.

SKILLES? Oljefondet-sjef Yngve Slyngstad (t.h) og sentralbanksjef Øystein Olsen, her avfotografert i 2016.
Publisert:

Har Oljefondet vokst seg stort nok til å «flytte hjemmefra»? Omtrent dette var på agendaen i Norges Bank fredag.

Først redegjorde visesentralbanksjef Egil Matsen for hovedstyrets syn, før administrerende direktør Yngve Slyngstad i Norges Bank Investment Management møtte pressen i sentralbankens lokaler.

Hva sentralbanksjef Øystein Olsen tenker om saken var allerede kjent, men hva Oljefond-sjefen mener har ikke blitt bekreftet.

Les også

Oljefondet passerer 1.000 milliarder dollar

Fredag gir Slyngstad, som i utgangspunktet møtte pressen for å legge frem sterke tall for tredje kvartal, uttrykk for at han mener både dagens modell og en eventuell utskillelse vil være akseptabelt.

– Vi kan forvalte fondet på en god måte, og jeg tror i utgangspunktet på den samme måten, uansett om vi er inne i banken eller utenfor banken, sier Slyngstad til E24.

Dagens Næringsliv skrev i forrige uke at det pågår en «maktkamp» mellom Olsen og Slyngstad. Slyngstad gir imidlertid uttrykk for at både han og organisasjonen han leder, uansett gjør den jobben de blir gitt.

minE24 gir deg alleøkonominyhetene på ett sted. Les mer og last ned her!

– Begge deler fungerer, sier Slyngstad.

Foreslår utskillelse

Spørsmålet om styringen av Oljefondet er aktualisert etter Sentralbanklovutvalgets forslag til hvordan sentralbankloven fra 1985 kan moderniseres. Utvalgets forslag ble lagt frem tidligere i sommer, og her fremgikk det blant annet at utvalget mener at Oljefondet bør skilles ut i et eget selskap.

Årsaken er at fondet har blitt så stort og krevende å styre at det kan forsvare en egen struktur og et eget styre.

– Fordelen er jo at du får mer spissede organisasjoner, sa utvalgsleder Svein Gjedrem til E24 da forslagene ble presentert.

Oljefondet, hvis egentlige navn er Statens pensjonsfond utland (SPU), forvaltes i dag altså av Norges Bank Investment Management, som i stor grad er skilt fra resten av sentralbanken.

– Godt rustet

Det er imidlertid hovedstyret i Norges Bank, ledet av sentralbanksjef Øystein Olsen og visesentralbanksjefene, som også utgjør fondets styre. Etter at Gjedrem-utvalgets utredning ble sendt ut på høring, har det blitt kjent at Olsen mener at dagens modell fortsatt er bærekraftig.

– Norges Bank er godt rustet til å forvalte SPU og ivareta sentralbankoppgavene også fremover. Samtidig ser hovedstyret at det er utviklingstrekk som tilsier at sider ved dagens organisering og styringsmodell kan vurderes nærmere, sa Olsen i en uttalelse i går.

Under sitt foredrag fredag bekreftet visesentralbanksjef Matsen at forvaltningen har blitt mer ressurskrevende for styret, blant annet grunnet innføring av unotert eiendom i fondets portefølje, men ga uttrykk for at den beste veien fremover avhenger av hvordan fondets sammensetning blir seende ut i fremtiden.

– Investeringer i for eksempel infrastruktur og private equity vil stille større krav til ledelse og styringsstruktur. Dersom utviklingen fortsetter langs disse linjene kan det tale for en organisering utenfor sentralbanken, sier Madsen.

Les også

Olsen: Norges Bank godt rustet til å forvalte oljefondet

Les også

Oljefondet kritisk til «Aramco-regler»

Les også

Jussprofessor kritisk til å ta oljefondet ut av Norges Bank

Publisert:

Her kan du lese mer om