Gjelden øker i 21 av EUs 27 land

Tre år etter at Hellas ble «reddet» første gang.

GLAD FAMILIE: EUs finansministre og representanter i EUs økonomiske og finansielle råd, ECOFIN, møtes jevnlig for å finne en vei ut av de økonomiske problemene i Europa. Det går ikke så bra.
Publisert:

Ferske tall fra Eurostat viser at den økonomiske utviklingen i EU går motsatt vei av det man ønsker.

I tre år har politiske ledere kjempet for å få ned gjeldsbyrden i unionen, men det er det motsatte som skjer.

- Lyspunktet er at gjelden ikke vokser like raskt som før, sier NHH-professor Ola Grytten til E24.

Han tror likevel at eurolandene står overfor flere år med økonomiske problemer før det kan komme en løsning. Det skal også en god del til for at krisen løses uten at den felles valutaen euro går dukken, ifølge professoren.

Nedenfor er en oversikt over den gjelden som statene i EU hadde ved utgangen av 2012 sammenlignet med utgangen av 2011.

Tallet i kolonnen for årstall er i prosent av brutto nasjonalprodukt, og viser dermed hvor stor gjelden er i forhold til hvor stor verdiskapningen i landet var det samme året:

Statsgjelden økte i 21 av 27 EU-land fra 2011 til i fjor. Kilde: Eurostat

Feil vei

Tallene viser at statsgjelden ble mindre i bare seks av de 27 landene i EU i løpet av fjoråret.

Størst er gjelden fortsatt i Hellas, selv om avtalen om gjeldssletting mellom kreditorer, Hellas og EU i fjor vinter har gjort at gjelden minker kraftig fra 2011 til 2012.

Les også: Grekerne har levd i tre år med krisetiltak

To av de fire andre landene som har måttet få krisehjelp fra EU og Det internasjonale pengefondet IMF, Portugal og Irland, er også helt i toppen når det gjelder størrelsen på gjelden.

Men også Spania og Kypros ligger skyhøyt over det som er EUs krav til statsfinansiell balanse.

Blant deltakerlandene i EU er det bare omlag halvparten av EU som innfrir kravet om at statsgjelden ikke kan være større enn 60 prosent av BNP.

Flere krympet budsjettunderskuddet

En lang rekke land sliter også med å innfri kravene til budsjettbalanse. Ifølge EUs regelverk kan ikke budsjettunderskuddet overskride 3 prosent av brutto nasjonalprodukt.

Nedenfor er en oversikt over budsjettunderskuddene i EU (det er bare Tyskland som er overskudd).

Av de 27 landene er det bare 11 som innfrir EUs krav på 3 prosent. Alle landene markert i gult klarte imidlertid å krympe underskuddene sine i løpet av 2012:

Budsjettunder- eller overskudd i alle EUs land 2011 og 2012. Kilde: Eurostat
Publisert: