50-øringen: Fra gangbar mynt til kamp mot kreft

Det går mot slutten av en æra: Fra 1. mai er norske kobbermynter historie. Da er ikke lenger den brune 50-øringen gangbar som gyldig betalingsmiddel.

SISTE KOBBERMYNT: 50-øringen blir den siste kobbermynten i Norge.
Publisert: Publisert:

Men om den avdankede lille kobbermynten kanskje er «bare 50 øre» for deg, er den gull verd for Kreftforeningen. Mange er engasjert i innsamling av den siste brune til støtte for kreftsaken.

Facebook har nesten 70.000 engasjert seg, privat, i barnehager, på skoler og arbeidsplasser, får NTB opplyst i Kreftforeningen.

– Siste kobbermynt

Den nest siste koppermynten som gikk ut av sirkulasjon i Norge var det legendariske «kumlokket» – den for de fleste guttunger på 50-, 60- og 70-tallet svært så kjære og velsignet store 5-øren med kong Olavs portrett på frontsiden og en elg på den andre.

Den forsvant i 1973, og dermed forsvant også gutta som kaster på stikka, det sikreste vårtegn i Norge etter krigen. Året før falt 1- og 2-øringene som offer for inflasjonen. I 1982 var det slutt for en forminsket – og dermed for gutta helt ubrukelig – utgave av 5-øringen i kobber.

Nå forsvinner 50-øren, som består av 97 prosent kobber, 2,5 prosent sink og 0,5 prosent tinn og med metallverdi langt under pålydende.

– Dagens 50-øring blir etter alt å dømme den siste kobbermynt i Norge. Hvis ingenting uforutsett skjer, sier Trond Eklund i Norges Bank, direktør i avdeling for kontante betalingsmiddel, til NTB.

Paller med mynt

Allerede et par uker før det blir endelig stopp, har Norges Bank pallevis med brun mynt i sitt hvelv på Bankplassen i Oslo. Nå venter de på destruksjon for å bli omskapt til andre nyttige gjenstander.

Nå kan det bli til hva som helst der det brukes kobber – kobbertak, renner eller beltespenner, for ikke å snakke om kobberledninger.

– Men det har ikke Norges Bank noen innflytelse på – myntene som kommer inn til oss vil bli destruert i maskin og videresolgt som metallskrap på det åpne market, før det går til gjenvinning, sier Trond Eklund.

Ifølge Norges Bank var det per 31. mars i år ca. 370 millioner 50-øringer i sirkulasjon. Det tilsvarer en pengeverdi på rundt 185 millioner kroner. Hvor mye av dette som kommer tilbake til sentralbanken, er vanskelig å anslå.

Gull verd mot kreft

Aldri så «galt» så er det godt for noe. Flere banker tar imot 50-øringene kostnadsfritt for Kreftforeningen.

Tøm lommer, skuffer og skap for 50-øringer og gi dem til kreftsaken, er oppfordringen.

– Vårt arbeid er basert på innsamlede midler, så hver mynt i Norge har betydning for oss, sier generalsekretær Anne Lise Ryel.

– Bankene tar imot, teller og setter pengene inn på vår konto 1503.25.30114 – helt gratis. Det er vi svært takknemlig for, sier Ryel.

Tre 50-øringer fra hver nordmann blir 7,5 millioner kroner. Vi tar imot hver eneste lille mynt med takk, sier hun.

Pengene vil gå til blant annet forskning på seneffekter, men generalsekretæren ønsker også lengre åpningstid for Kreftlinjen, slik at flere kan ringe og få gode råd.

Mynthistorisk

Årlig har Norges Bank de siste årene sendt ut mellom 15 og 22 millioner 50-øringer. I dag brukes mynten i butikker som veksel, mens kundene i stor grad legger den til side i stedet for å bruke den ved senere betalinger. Derfor trekkes 50-øringen som ordinær betalingsmynt, ifølge Norges Bank.

Men vil den få kommersiell verdi i samlermarkedet?

– Absolutt ikke. I så fall må du vente i mange hundre år, og det blir vel litt langt fram for de fleste ... Men 50-øringen er historisk. Den blir trolig den siste kobbermynt i Norge. Derfor vil jeg varmt anbefale mynthistorisk interesserte å skaffe seg et fint eksemplar til samlingen, sier Georg Klammt i Oslo Mynthandel til NTB.

Publisert: