Kamphaner lufter ut hos Jens

Storstreik, rettslig oppgjør og lønnsnemnd. Tirsdag stiller partene i arbeidslivet til oppvaskmøte hos statsministeren.

FÅR BESØK: Statsminister Jens Stoltberg skal ha møte med partene i arbeidslivet tirsdag.
Publisert: Publisert:

Til stede vil være representanter for LO, Unio, YS, Akademikerne, NHO, KS, Spekter, Virke, Fellesforbundet og Norsk Industri.

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) har invitert partene til sitt kontor for å snakke ut om erfaringene fra et konfliktfylt hovedoppgjør.

Konflikter i kø

Årets lønnsoppgjør er blitt ført i en uvanlig røff tone. Arbeidskonfliktene har stått i kø.

Les også:

Stemningen har vært preget av gjensidig mistillit mellom organisasjoner som ellers snakker godt med hverandre.

For første gang på 28 år ble det streik i staten. Organisasjonene i kommuneoppgjøret diltet etter. Frivillig lønnsnemnd måtte til for å avslutte den langvarige streiken blant statsansatte Unio-medlemmer.

Også på sokkelen ble det en sjelden konflikt. Den endte med harde ord fra LO-siden da arbeidsgiverne truet med lockout og regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd.

Tvisten er for øvrig ennå ikke avgjort av Rikslønnsnemnda.

Stevning

Oljekonflikten dreide seg hovedsakelig om pensjon, og en beslektet konflikt om den såkalte borebedriftsavtalen mellom Industri Energi og Oljeindustriens landsforening endte i arbeidsretten.

Der fikk for øvrig LO gjennomslag, til tross for at det var NHO som tok ut en rettslig stevning.

Pensjon står sentralt også for Fagforbundet i den pågående streiken blant helsearbeidere ved private sykehjem.

Også her er konfliktnivået høyt, ikke minst fordi det største LO-forbundet alt har varslet en sympatistreik som kan involvere flere enn 160.000 arbeidstakere.

– Det er ikke bare en pensjonskamp for de 79 personene det gjelder når fagforeningene tar ut 165.000 mennesker i sympatistreik. Da er det en politisk markering, sa avtroppende NHO-sjef John G. Bernander før helgen.

Han mener LO bedriver en politisk sverteaksjon mot private sykehjem og forberedte organisasjonen på at LO vil gjøre pensjon til en hovedsak i oppgjørene i 2014.

Endringer

Når partene møtes hos statsministeren tirsdag er det antydet at de kan komme til å diskutere mulige endringer i forhandlingssystemet i offentlig sektor. Årsaken er at de kommuneansatte nærmest ble med på streiken som nissen på lasset. Staten er frontfag i offentlig sektor og da streiken var et faktum her, fant ikke mekleren noen grunn til å legge fram en skisse i kommuneoppgjøret.

En felles offentlig arbeidsgiverforening er en mulighet, et forslag som også har vært oppe til vurdering tidligere. Også frontfagets framtid vil bli diskutert.

Frontfag

– Vi kan være med på å vurdere enkelte justeringer, men modellen har tjent Norge godt. Derfor vil vi styrke frontfagsmodellen snarere enn å svekke den, sa LO-leder Roar Flåthen til NTB tidligere i sommer.

Om dette spørsmålet, er meningene delte også på arbeidstakersiden. Unio-leder Anders Folkestad snakker varmt om det utvidede frontfaget, der også funksjonærenes lønninger inngår i beregningene.

– Uten en slik forståelse og praktisering vil modellen forvitre, sier Folkestad, som også ønsker å ta opp oljesektorens helt unike posisjon i norsk økonomi.

– Konkurranseutsatt næringsliv og offentlig sektor blir svekket om ikke vi vurderer å begrense utvinningstakten og får den kraftige lønnsveksten i petroleumssektoren under bedre kontroll, sier han til NTB.

Les også:

Publisert: