Norske nøkkeltall

Nav: Ledighetstoppen kan være nådd

421.000 personer var registrert som arbeidssøkere ved utgangen av april. Samtidig faller antallet helt ledige.

  • Martin Hagh Høgseth
Publisert: Publisert:

Det viser ferske arbeidsledighetstall fra Nav.

– Etter en svært dramatisk økning i arbeidsledigheten i mars og i starten av april, ser det nå ut til at vi kan ha passert ledighetstoppen. Det er besluttet at blant annet frisørsalonger, barnehager og skoler kan åpne delvis opp fra slutten av april, noe som kan bidra til ytterligere nedgang i ledigheten de kommende ukene, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en kommentar.

– På den andre siden gir lav oljepris og lav aktivitet i mange bransjer fortsatt mange permitteringer og oppsigelser, fortsetter hun.

Samlet var det 269.000 personer som var registrert som helt ledige ved utgangen av måneden. Dette utgjør 9,6 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg er 139.200 registrert som delvis ledige.

Færre helt ledige

Sammenlignet med for en måned siden er det nå 31.600 færre registrert som helt ledige, en nedgang på 10,5 prosent.

Antallet delvis ledige fortsetter likevel å stige. Det var 139.200 personer registrert som delvis ledige i april. Det er en økning på 43 prosent eller 41.800 personer fra mars.

«At vi den siste måneden har sett en betydelig nedgang i antall helt ledige og samtidig stor økning i delvis ledige, må sees i sammenheng med at de fleste ledige har begynt å sende meldekort. Det gjør at NAV får opplysninger om hvem som har jobbet noe og skal klassifiseres som delvis ledige», skriver Nav i en pressemelding.

Høyest ledighet i Oslo

I Oslo er andelen helt ledige oppe på 12,5 prosent av arbeidsstyrken, noe som er høyest i landet. På motsatt side finner vi Nordland fylke hvor antallet helt ledige er 7,7 prosent.

For alle fylker har man sett en nedgang i antallet helt ledige den siste måneden. I Møre og Romsdal og Agder har nedgangen vært på henholdsvis 16 og 14 prosent.

Når det gjelder aldersgruppene er ledigheten høyest for de mellom 20 og 24 år, hvor 15,2 prosent av arbeidsstyrken nå er ledige.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Norske nøkkeltall
  2. Nav
  3. Arbeidsledighet

Flere artikler

  1. Nav registrerte 3.900 flere arbeidssøkere i mars

  2. Nav registrerte 1.900 færre arbeidssøkere sist uke

  3. Arbeidsledigheten fortsetter ned i mai etter coronatoppen i mars

  4. Arbeidsledigheten mer enn halvert siden coronatoppen

  5. Antallet helt arbeidsledige stiger mindre enn normalt i juli