NHO-sjef Ole Erik Almlid, her sammen med finansminister Jan Tore Sanner og arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn Røe Isaksen (begge H).

Ole Berg-Rusten

Mange bedrifter trenger fortsatt kompensasjon

En del av risikoen ved å drive bedrift er at etterspørsel eller rammevilkår endres, noen ganger brått.

 • Ole Erik Almlid
  Ole Erik Almlid
  Administrerende direktør i NHO
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Dagens situasjon er likevel helt spesiell. Smittevernreglene treffer skjevt, de treffer svært hardt og de er vanskelig å tilpasse seg – siden selve formålet er å begrense smittespredning gjennom lavere aktivitet. En kompensasjonsordning som ikke begrenser seg til enkeltnæringer er den beste måten å sikre at kompensasjon blir gitt til de riktige bedriftene.

Den første september avvikler regjeringen sin kompensasjonsordning for bedrifter som er rammet av koronakrisen. Selv om det heldigvis går bedre for mange bedrifter, er det fortsatt en rekke bedrifter som er avhengig av støtte for å klare seg. En fersk undersøkelse blant våre medlemmer viser at 45 prosent av bedriftene opplever at smitteverntiltakene påvirker omsetningen – for mange i betydelig grad.

Foreløpig er det kun reiselivsnæringen som er lovet videre kompensasjon.

Fått med deg denne? Kompensasjonsordningen avvikles fra 1. september

Det er åpenbart at reiselivsnæringen må få hjelp, men det er også mange andre næringer som merker konsekvensene av smittevernstiltakene og coronaeffekter i sitt marked.

Med bransjespesifikke ordninger øker risikoen for at bedrifter som har behov for hjelp, faller utenfor – fordi de er i en bransje myndighetene ikke har forutsett at rammes av coronakrisen. Generelle tiltak gir mindre vilkårlighet og mer forutsigbarhet. Det er hvor hardt du er rammet som bør avgjøre om du får støtte, ikke hvilken bransje du tilhører.

Det er uklart hvordan smittesituasjonen kommer til å utvikle seg, og smittevernbegrensninger kan komme og gå for ulike bransjer. Kompensasjonsordningen må være utformet slik at dersom nye næringer blir rammet av krisen, vil også de raskt og enkelt få støtte. Vi trenger et robust system som kan stå seg over tid.

NHO-sjefen om coronakrisen: – Jeg er mer optimistisk enn jeg var i slutten av mars

Norge og norsk næringsliv skal stå i etterspørselssvikten en god stund fremover. For noen bedrifter vil det ta år før aktiviteten er tilbake på førkrisenivåer. Myndighetenes krisetiltak må utformes i tråd med det. Tiltakene må også gi insentiver til omstilling – både innenfor den enkelte bedrift og bransje – og mellom bransjer.

Frem til nye tiltak kommer på plass, må dagens kompensasjonsordning videreføres.

Å gå inn i høsten med en kompensasjonsordning kun for reiselivsnæringen vil være en krise for mange andre bedrifter.

Dette er en ekstraordinær situasjon som fortsatt krever ekstraordinære tiltak, både innenfor smittevern og næringspolitikk.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Coronaviruset
 2. Koronaviruset
 3. Reiseliv
 4. Bedrift

Flere artikler

 1. Regjeringen vil gi ny kompensasjonsordning for reiselivet på inntil én milliard kroner

 2. NHO: Krever nye kompensasjonstiltak inn i 2021

 3. Ny krisepakke til reiselivet: SV vil ha krav om null oppsigelser

 4. Satset millioner, men får ikke kontantstøtte: – Rett og slett uanstendig

 5. Frp krever krisetiltak: – For svakt