Her bilkø sørover på E18 ved Asker syd for Oslo.

MDGs klimapolitikk er redusert til en kamp mot bilen – i stedet for utslippene

Det å stoppe veiutbygging er ikke god klimapolitikk, bare dårlig samferdselspolitikk. Premisset for grønn omstilling og utbyggingen av landet er at varer og mennesker kommer raskt frem og trygt hjem.

  • Knut Arild Hareide (KrF) og Linda Hofstad Helleland (H)
    Knut Arild Hareide (KrF) og Linda Hofstad Helleland (H)
    Henholdsvis samferdselsminister og distrikts- og digitaliseringsminister
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Den fremtidige samarbeidspartneren til Senterpartiet og Arbeiderpartiet har plukket ut 36 veiprosjekter som skal kraftig nedskaleres eller skrotes helt. Dette er viktige prosjekter i hele landet, og den røde tråden er tydelig på at byene skal skånes og distriktene skal kjenne på de usosiale kuttene. MDGs utspill er kanskje noe folk som bor innenfor ring 3 i Oslo kan nikke til, men dette er ikke gode nyheter for næringslivet, Distrikts-Norge og mange av dem som har sitt daglige virke utenfor de store byområdene.

En god og ambisiøs samferdselspolitikk er noe av det viktigste vi kan gjøre for spredt bosetting og arbeidsplasser. Det trygger velferdssamfunnet vårt fordi Norge er avhengig av verdiskapningen som skjer i distriktene. Varer og mennesker kommer raskt frem og trygt hjem. Det gjør at vi både styrker og videreutvikler sykehus, barnehager, eldreomsorg, forsvar og politi.

Les også: Klimaministeren til kamp mot «Tesla-avgiften»

Uten bilen stopper samfunnet opp og veien til et nullutslipps samfunn blir betydelig vanskeligere. Vi kan ikke redusere kampen mot utslippene til en kamp mot bilen. Det er en gammeldags måte å se på klimapolitikken, og det er naivt med tanke på den teknologiske revolusjonen vi står midt i. Målet er jo ikke slutte å kjøre bil, men å få privatbilismen og næringslivet over på nullutslippskjøretøy. Elbil er bare en av flere teknologiske løsninger som har hatt sin egen lille revolusjon i Norge. Utviklingen videre går raskere enn noen hadde forutsett. Dersom vi ikke bygge veier for fremtidens kjøretøy, rygger vi inn i fremtiden.

Les også: Flytt vindkraften til havs!

I hovedstaden hvor MDG og Arbeiderpartiet styrer går utslippene opp, mens de nasjonalt går ned fordi regjeringen fører en politikk som kutter utslippene, og ikke utviklingen. I Oslo er det nesten en ensidig kamp mot bilen, og ikke de tiltakene som gir størst effekt. Byrådet har fjernet parkeringsmuligheter ved sykehjem, kirkegårder og idrettsanlegg for barn og unge.

Politikerne blir mer opptatt av symboler enn resultater. Det har vi ikke tid til når vi skal nå klimamålene. Da må vi kutte der det er mest hensiktsmessig, og gjøre fornuftige investeringer for fremtiden. Det gjør vi ved å bygge både vei og bane som knytter Norge sammen. Og denne regjeringen har satset ambisiøst på jernbane. Siden 2013 har bevilgningene til jernbane mer enn doblet seg. Og vi fortsetter satsingen i ny Nasjonal transportplan.

Utbyggingen av infrastruktur gjør at den grønne omstillingen går raskere og vi kan ikke sitte på sidelinjen å se på at ny teknologi kjører forbi. Vi trenger et veinett som er effektivt, trygt og godt. Ikke minst ta imot og utvikle klimanøytrale kjøretøy. Vi skal ikke kutte ut privatbilismen, lastebiler og varebiler, vi skal kutte utslippene.

Publisert:
Gå til e24.no