En lokalisering av GIEK og Eksportkreditt på Vestlandet vil styrke eksportrettet næringsliv, hevder kronikkforfatterne. Her ser vi supplybåter til havns ved Vågen i Bergen.

Trenger vi norsk eksport?

Våre tanker om å flytte GIEK/Eksportkreditt Norge til Vestlandet er ikke innspill til debatten om lokalisering av statlige arbeidsplasser. Det er mye viktigere enn det. Det dreier seg om å få fart på norsk eksport som sakker akterut.

 • Siv Remøy-Vangen og Marit Warncke
  Siv Remøy-Vangen og Marit Warncke
  Daglig leder Maritime Bergen | Administrerende direktør Bergen Næringsråd
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Samlokaliseringen av GIEK/Eksportkreditt har skapt en debatt som noen prøver å gjøre til et spørsmål om lokalisering. Det er ikke uvanlig at endringsmotstandere bruker slik taktikk når denne type tema bringes til torgs. Det er alltid noen som ønsker at alt skal være som det er, uansett om det fungerer eller ikke.

Norge har de seneste årene tapt betydelige andeler på eksport, hvor knapt noen OECD-land har hatt svakere utvikling i eksport enn Norge de siste 25 årene. Vi ligger milevis bak land som Sverige og Danmark når det gjelder lån gitt gjennom statlige eksportfinansieringsorganisasjoner.

Det gir grunnlag for å stille spørsmål om organiseringen av norsk eksport trenger en høyere prioritering. Gjør vi de riktige tingene for å snu norsk eksporttrend? Blir de mange små og mellomstore bedriftene som trenger statlig lån og garantier godt nok ivaretatt? Per i dag er svaret på begge spørsmålene nei. Det er derfor GIEK og Eksportkreditt skal slås sammen. Men løser dette problemet? Neppe!

Fikk du med deg denne? Næringsministeren tar grep: Slår sammen statlige eksportselskaper

Siv Remøy-Vangen og Marit Warncke mener flytting av Giek til Vestlandet handler om mye mer enn distriktspolitikk.

Studier fra Tyskland og Storbritannia dokumenterer grundig at en desentralisert struktur er fordelaktig både for kapitaltilbydere og låntagere. Geografisk nærhet mellom finansforetak og næringsvirksomhet letter nettverksbygging og informasjonsutveksling, og reduserer transaksjonskostnader og kostnadsbarrierer for kreditt- og kapitaltilførsel.

Med andre ord vil en lokalisering av GIEK og Eksportkreditt på Vestlandet styrke eksportrettet næringsliv ved at etaten vil være tettere på brukerne og dermed bidra til styrket innovasjonskraft. Dette ligger opp i dagen, men myndighetene trekker på skuldrene og unnlater å gripe en gyllen mulighet. Alt skal være som det er.

Mandag skal Stortinget ta en formell beslutning om forslaget til Frp om å flytte hovedkontoret ut av Oslo. Men næringskomiteen har allerede levert sin innstilling der kun Sp og Frp har fremmet forslag om desentralisering. At lokalpolitikere kjemper for lokale arbeidsplasser, er åpenbart. Men at sentrale stortingspolitikere ikke greier å løfte blikket fra egen navle for å sikre at Norge snur den negative eksporttrenden er visjonsløst og uambisiøst.

Vestlandet lever av eksport, og vi ønsker at våre næringer skal få best mulig verktøy for å tilrettelegge for omstillingen vi må gjennom for å skape ny vekst som kommer hele Norge til gode. Med fare for at vi gjentar oss selv; Vestlandet har desidert høyest eksport per sysselsatt i næringslivet, også utenom olje og gass.

Det er derfor vi trenger et nytt og offensivt Eksportfinans som opererer tett på de store eksportklyngene langs Vestlandet.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Giek
 2. Eksport
 3. Eksportkreditt Norge
 4. Næringsliv

Flere artikler

 1. Eksportkreditt Norge og GIEK slås sammen

 2. Hyret inn banktopp for å få mer fart på eksporten: – Vi må gire opp

 3. Døpes i Ulsteinvik tirsdag: Kjempeskip fikk statlig milliardlån

 4. Betalt innhold

  SR-Bank låner ut 50 millioner til Sandnes-droner: – Første i sitt slag

 5. Relativt nye skip finansiert av staten skal nå skrotes på statens regning