I fjor fikk staten de laveste oljeinntektene siden 1999

I fjor tjente staten bare 107 milliarder kroner på oljevirksomheten. Dette er godt over en halvering fra året før.

Sokkelens plattformer pumpet store inntekter inn i statskassen i fjor, men likevel mye mindre enn vanlig.
Publisert: Publisert:

Det svinger kraftig for dem som har inntekter fra oljevirksomheten. Det fikk statskassen merke i fjor.

Tall Statistisk sentralbyrå la frem torsdag viser at statens netto kontantstrøm fra oljevirksomheten bare var 106,8 milliarder kroner i fjor. Dette er den laveste inntekten siden 1999.

Statens oljeinntekter i fjor er kraftig ned fra rundt 250 milliarder kroner i hvert av de to foregående årene. I de aller fleste årene fra og med 2000 har inntekten vært til dels mye høyere. 2008 var toppåret med netto inntekter fra oljen på 416 milliarder kroner.

Lav oljepris i fjor

Statens netto kontantstrøm fra oljen kommer fra fire kilder: Skatter på oljeselskapene, statens direkte deltagelse i oljeutvinningen, avgifter og utbytte fra Equinor.

Smellen kommer på de to første inntektskildene. Skatten på oljeselskapene er den desidert viktigste, og her sank statens inntekt fra 134 milliarder kroner i 2019 til 28 milliarder kroner i fjor.

Pandemien og det økonomiske tilbakeslaget førte til markert lavere oljepriser i fjor. I gjennomsnitt var prisen 43 dollar pr. fat på oljetypen Brent Blend i fjor, sammenlignet med 64 dollar pr. fat i 2019. Det viser tall fra konsulentselskapet Rystad Energy. Regnet i norske kroner var fallet litt mindre.

Les også

Erna Solberg venter mer normalt budsjett i 2022

Les også

Folk flest sparte dobbelt så mye i fjor

Oljefondet tar støyten

Heldigvis fører ikke det kraftige inntektsfallet til at staten må redusere utgiftene sine tilsvarende.

Tvert imot: I fjor økte staten sine utgifter kraftig for å bekjempe de økonomiske konsekvensene av pandemien. Oljefondet tok støyten.

I desember 2020 gjorde Stortinget de siste justeringene i 2020-budsjettet. Inntekter og utgifter ble ajourført. Stortinget gjorde da også det siste vedtaket om den faktiske bruken av oljepenger.

Gitt ferske anslag for inntekter og utgifter på slutten av året, vedtar Stortinget i desember hvert år en bruk av oljepenger som sikter mot at statsbudsjettet skal gå akkurat i null. Oljepengene fyller akkurat gapet mellom utgifter og inntekter.

Penger til overs

I desember i fjor bestemte Stortinget at knapt 417 milliarder kroner i oljepenger var det som skulle til for 2020.

Men fasiten for statens inntekter og utgifter som kom torsdag, viser at Stortinget tok for hardt i. Det vedtok å ta ut for mye penger fra Oljefondet. Dermed oppstår det et overskudd på 47 milliarder kroner i statens regnskap for 2020. Ideelt sett skulle det vært null.

Disse pengene setter Finansdepartementet inn på sin brukskonto i Norges Bank til senere bruk.

Les på E24+

Oljeutvinningen vil synke mot 2030. Da skal vi leve av Oljefondet.

Les også

Olsen blir stadig mer pessimistisk. Men Oljefondet leverer stadig større gevinst.

Inntekter fra Wall Street hjelper godt

Dette er ikke hele historien om statens finanser i fjor. Det gjelder å inkludere Oljefondet også. Norge er blitt en finansnasjon omtrent like mye som en oljenasjon, målt ved løpende inntekter.

I fjor hadde fondet kontantinntekter på 218 milliarder kroner fra utbytter, renter og fast eiendom i utlandet.

Finansdepartementet og Stortinget måtte hente drøyt 300 milliarder kroner fra fondet for å treffe det planlagte målet om et statsbudsjett i balanse. Disse pengene kommer på toppen av de løpende 107 milliardene som kom inn fra sokkelen i fjor.

Det betyr at det manglet godt under 100 milliarder kroner i fjor for at de løpende inntektene fra sokkelen og Wall Street kunne dekket gapet på statsbudsjettet.

Publisert: