Øystein Olsen: – Boligprisene begynner å bite

Norges Bank spår at prisveksten i boligmarkedet topper seg i 2017 og blir mye lavere frem mot 2020, og venter dermed en myk landing heller enn et krasj.

BOLIGMARKEDET DEMPES: Sentralbanksjef Øystein Olsen har oppjustert forventningene til boliginvesteringene, og spår en vekst på 11,3 prosent i år, men mye lavere vekst neste år. Et større tilbud av boliger kan bidra til å dempe veksten i boligprisene, sammen med flere andre faktorer. Dermed kan boligmarkedet kanskje gå inn for en myk landing.
Publisert:

Etter flere år med kraftig prisvekst i boligmarkedet stiger investeringene i nye boliger.

I fjor ble det investert rundt 182 milliarder kroner i boliger, mens petroleumsinvesteringene var på 160 milliarder, ifølge Norges Bank.

Men veksten kommer til å toppe seg i 2017, både i boliginvesteringer og boligpriser, spår sentralbanken.

Dermed kan markedet gå inn for en myk landing de neste årene. En av årsakene er at folk begynner å merke de høye boligprisene, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

– Når boligmarkedet har en lang, lang periode med boligprisvekst på et høyt nivå, og boligprisene er kommet opp på et veldig høyt nivå, så begynner høye boligpriser å bite på hele etterspørselsbildet, sier Olsen til E24.

Dette er sentralbankens spådommer om boligmarkedet de neste årene:

År20162017201820192020
Boliginvesteringer (prosent)9,911,32,90,80,2
Boligprisvekst (prosent)8,38,921,51,4

Sentralbanksjefen har lenge vært bekymret for den raske veksten i boligmarkedet, og en tilhørende gjeldsvekst som stiger raskere enn folks lønninger.

Les også: Norges Bank i desember: Økt fare for brå nedgang i boligmarkedet

Les også

«Et rop om hjelp fra Norges Bank»

Demper boligveksten

Veksten i boligmarkedet vil trolig dempes av en rekke faktorer de neste årene, ifølge sentralbanksjefen:

  • Økt boligbygging gir et større tilbud av boliger, som vil kunne bidra til å bremse veksten i boligpriser
  • Lavere prisvekst kan gjøre det mindre gunstig å låne. Inflasjonen falt til 1,6 prosent i februar, og ventes å ligge på under 1,5 prosent frem til 2020
  • Regjeringen har strammet inn på bankenes utlånspraksis

Disse faktorene er noe av årsaken til at sentralbanken spår lavere vekst både i priser og investeringer i boliger fra neste år av:

  • Boligprisene ventes å øke 8,9 prosent i år og 2 prosent neste år
  • Investeringene i boliger anslås å øke med 11,3 prosent i år og 2,9 prosent neste år

– Så vil realrentene komme litt opp, i forhold til nivået i fjor særlig. Og så vil denne økte boligbyggingen, som vi jo godt observerer i igangsettingstallene i våre anslag for boliginvesteringer, etter hvert slå ut i økt tilbud av bolig, sier Olsen.

Les også

Olsen: – Hakket mer bekymret over boligmarkedet

– Det er ingen tvil om at det siste året spesielt, så er en viktig driver for vedvarende sterk boligprisvekst at utbudet av boliger i markedet har vært uvanlig magert, sier han.

Les også: Derfor rører ikke Olsen renten

Lave renter lenge

Sentralbanken spår nå at rentene vil være lave noe lenger enn tidligere antatt, og ser ikke for seg noen renteøkning før i 2019.

Sentralbanksjef Øystein Olsen 16. mars 2017

Men en lang periode med lave renter kan ha uheldige virkninger på boligmarkedet, så sentralbankens spådom er et rop om hjelp, ifølge sjeføkonom Jørgen Gudmundsson i Sparebanken Vest.

– Norges Bank erkjenner at vedvarende lav rente utgjør en fare for det finansielle systemet, men likevel har de en rentebane med nettopp vedvarende lave renter, sier Gudmundsson.

Les saken: «Et rop om hjelp fra Norges Bank»

Venter myk landing

– Når du spår lav rente enda lenger fremover enn tidligere antatt, risikerer du ikke da å fyre opp under boligmarkedet?

– Det er et hensyn, det er en del av våre avveininger og vurderinger, og jeg uttrykker ofte det som en bekymring, at vedvarende lave renter definitivt påvirker låneopptak, og dermed boligprisveksten, sier Øystein Olsen.

Les også

Olsen kutter ikke renten

– Er du mer eller mindre bekymret for boligmarkedet enn tidligere?

– Jeg vil ikke egentlig svare konkret på det. Her må vi vente og se hva som skjer. Det skjer noe markert på tilbudssiden som er såpass markant at det kommer til å påvirke boligmarkedet, sier Olsen.

– Og så ser vi også at myndighetene har satt i verk tiltak gjennom ny boliglånsforskrift, som vi om vi ikke ser virkningene av det ennå, så mener vi at det kommer til å påvirke i noen grad låneopptaket. Vi ser også tegn til det i utlånsundersøkelsen, bankene varsler en viss innstramming i sin lånepraksis, sier sentralbanksjefen.

– Tallene deres peker mer på en utflating eller myk landing enn et krasj?

– Det er det bildet vi tegner, i hvert fall, sier Olsen.

Publisert: