Jobbveksten i USA doblet

Etter en laber marsmåned klinte det amerikanske jobbmarkedet til i april.

I FULL SVING: Etter en laber mars måned suste jobbveksten opp i april i USA. Illustrasjonsbilde fra General Motors' fabrikk i Arlington, Texas.

Reuters
  • Marius Lorentzen
  • Steinar Rostad Breivik
Publisert:

Etter en skuffende sysselsettingsrapport for mars måned, skjedde det en kraftig innhenting i april måned.

Det ble nemlig skapt 211.000 nye jobber i april, ifølge tall fra amerikanske myndigheter. 194.000 av disse kom i privat sektor.

Det var ventet at rapporten ville vise en jobbvekst på 185.000 utenfor landbruket, ifølge konsensustall fra Reuters.

Til sammenligning endte mars med 98.000 nye jobber, langt under forventningen på 180.000.

Ledigheten i mars falt uventet med 0,2 poeng til 4,5 prosent. I april falt ledigheten enda litt mer ned til 4,4 prosent, og ligger nå på samme bunnivå som vi så i 2007, før finanskrisen.

Les også

Yellen holder renten uendret

Bureau of Labor Statistics, som offentliggjør de to undersøkelsene som til sammen gir oss sysselsettings- og ledighetstallene, skriver at jobbveksten i USA så langt i år har ligget på 185.000 per måned i snitt. Det er på linje med gjennomsnittet for 2016.

Byrået påpeker at det meste av jobbveksten kom fra sektorer som fritid og overnatting, helse, sosialtjenester, finansnæringen og gruveindustrien.

Sysselsettingen innen industri, produksjon, handel, transport, IT og offentlig sektor endret seg lite april.

Seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets

Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix

– Det var jo som ventet at det ble ganske bra tall i april, etter de svake mars-tallene, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.

Han mener fredagens rapport tilsier at man kan se på de svake marstallene som et avvik.

Litt reallønnsvekst

Ifølge statistikken som ble sluppet fredag steg den gjennomsnittlige timelønnen i privat sektor med 7 cent i april, noe som innebærer en lønnsvekst på 2,5 prosent siden mars i fjor.

På samme tid har prisveksten i urbane strøk (CPI-U) steget med 2,4 prosent. Dermed har det forekommet en reallønnsvekst på marginale 0,1 prosent.

Selv om ledighetsnivået på 4,4 prosent er det samme som bunnpunktet man så før finanskrisen, er det fortsatt 5,3 millioner amerikanere som jobber ufrivillig deltid, altså folk som leter etter fulltidsjobb og jobber deltid i mellomtiden.

Dette tallet er ifølge byrået over nivået man hadde før finanskrisen, men har samtidig vist en fallende trend over en periode.

Andelen sysselsatte i befolkningen endte på 62,9 prosent i april, og det har omtrent ligget på det siste året. Heller ikke i april endret dette seg mye. Andelen sysselsatte i arbeidsfør alder (mål i USA som andelen i jobb mellom 15 og 64 år) lå stabilt på 60,2 prosent i april, men den har falt med 0,5 prosentpoeng siden desember.

Tror på renteheving i juni

– En meget sterk rapport, skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets etter å ha gjennomgått tallene.

Han tror rapporten øker sjansene for at den amerikanske sentralbanken fortsetter å øke rentenivået på møtet sitt i juni.

Den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve) økte renten i mars i år, men valgte på rentemøtet sitt denne uken å la rentenivået ligge inntil videre.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets

Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

– Det er en solid vekst i sysselsettingen, som viser at den lave veksten i mars var tilfeldig. I tillegg videre nedgang i ledigheten, etter kraftig fall sist. Og til sist også god fart i lønningene. Samlet sett øker dette sannsynligheten for renteheving i juni, som vi venter kommer, skriver Magnussen i DNB Markets.

Erik Bruce i Nordea Markets mener tallene støtter Feds syn om at renten skal videre opp, men at sentralbanken ikke får mer hastverk av denne rapporten.

– Det ser ikke ut som om de gode arbeidsmarkedstallene slår ut i økt lønnsvekst, som er en viktig indikator. Dermed er denne rapporten ganske nøytral for sentralbanken, sier han.

– Det ligger klart an til en renteøkning i juni, og et par økninger til i år, som Fed tidligere har anslått. Det tror jeg de vil holde fast ved med disse tallene, legger han til.

Bruce blir ikke sjokkert hvis det blir slått politisk mynt på dagens jobbrapport, men påpeker at bedringen i det amerikanske jobbmarkedet har pågått over lang tid:

– Tallene blir nok brukt politisk. Det er flere i jobb, og ledigheten går ned. Men det er en prosess som USA har vært inne i lenge før Trump overtok. Det har vært en kontinuerlig bedring, med høy sysselsetting, og der ledigheten har falt gjennom flere år. Nå vil jeg si den er under normalen, sier Bruce.

Les også

Puerto Rico ber om konkursbeskyttelse

Les også

Solberg møtte Merkel: Begge kjemper for gjenvalg

Les også

Mener Norge kan tape 225 milliarder på Lofoten-kompromiss

Publisert:

Flere artikler

  1. «Månedens viktigste tall»:  – Alt tyder på svært sterk vekst

  2. – Åpenbart at det blir renteheving neste uke

  3. Kjempebyks for «verdens viktigste rente»

  4. Jobbtall fra USA: Dette ventes av månedens viktigste tall

  5. – Bør være fri for orkanstøy