LO krever betydelige oljetiltak: – Regjeringen spiller hasard med oljenæringen

Gerd Kristiansen går til angrep mot en «fiendtlig» og «passiv» statsminister Erna Solberg. LO ber regjeringen komme med  betydelige oljetiltak.

ANGRIPER ERNA: LO-leder Gerd Kristiansen krever tiltak fra statsminister Erna Solberg for å dempe effektene av oljenedturen.
Publisert: Publisert:

– Regjeringen spiller hasard med oljenæringen, sier LO-leder Gerd Kristiansen til E24.

Den mektige arbeidstagerorganisasjonen rykker for første gang ut og krever tiltak for å dempe den kraftige oljenedturen i norsk økonomi.

LO er Norges største arbeidstagerorganisasjon, og har over 900.000 medlemmer organisert i 24 fagforbund.

Kristiansen mener statsminister Erna Solberg prater mye og gjøre lite. I tillegg oppfatter hun tonen fra Solberg som nedlatende overfor Norges største næring.

– Erna Solbergs budskap underbygger den passive holdningen regjeringen har når det gjelder å gå inn med tiltak. Passiviteten er rett og slett fiendtlig for en industri som nå er inne i en bølgedal.

ER DU RAMMET AV OLJEBREMSEN? Kontakt E24s journalister her

Bakteppet er en norsk oljenæring som er inne i en kraftig brems, og usikkerheten er stor rundt hvor hardt oljebremsen vil ramme en særdeles oljesmurt norsk økonomi (se faktaboks).

Les også

Det spås 130.000 arbeidsledige: Slik takler du å miste jobben

Mæland: – Urimelig angrep

Næringsminister Monica Mæland (H) kjenner ikke igjen regjeringen og Solbergs politikk i Kristiansens uttalelser.

URIMELIG ANGREP: Næringsminister Monica Mæland (H)

På vegne av statsministeren og regjeringen understreker hun at hun mener Kristiansen tar feil.

– Dette er et urimelig angrep fra LO-lederen, sier Mæland til E24.

– Gerd Kristiansen bidrar med uttalelsene sine til å skape enda større usikkerhet for familiene som er rammet. Det vi trenger nå, er i hvert fall ikke å snakke Norge ned. Dessuten er det slett ikke slik at det går dårlig overalt i Norge, sier hun.

Hun legger til at regjeringen har startet arbeidet med å finne nye løsninger, og ikke er passive slik Kristiansen påstår.

– Regjeringen har de siste ukene hatt et nasjonalt og flere regionale møter om omstilling og konkurransekraft hvor LO har vært invitert, og hatt mulighet til å komme med sine innspill.

Noe må gjøres

Kristiansen fastholder kritikken:

– Regjeringen må slutte å sende folk ut i passiv trygd. Vi må bruke tiden folk er permittert til noe som gagner samfunnet, sier hun.

LO krever nå både tiltak som iverksettes mot oljebransjen og mot den stigende ledigheten i norsk økonomi.

– Vi ser at vi kommer til å miste mye kompetanse i oljenæringen om vi ikke gjør noe, sier Kristiansen.

Kristiansen peker på at LO ved tidligere nedturer i norsk økonomi har satt seg sammen med regjering og næringer og lagt planer sammen. Til nå har det vært knyst fra regjeringen.

– Tiltak som du nå skisserer koster penger. Hvor mye mener du regjeringen bør bruke?

– Det blir noe vi må diskutere og noe vi må bli enig om. Jeg vil ikke stå her og slenge ut tall.

– Hvordan vurderer du situasjonen i oljenæringen?

– Jeg vil ikke kalle det for en krise, fordi vi vet at vi skal opp igjen. Petroleumsindustrien vil være en veldig viktig næring i mange tiår fremover, sier Kristiansen.

– Er det ikke en krisepakke du nå etterlyser?

– Kall det hva du vil. Vi er nede i en dump. Det er for høy arbeidsledighet, og vi ser at det kommer mer fremover. Det er alvorlig for den enkelte det rammer, men også for samfunnet.

Det pekes på at for at sysselsettingsraten i dag skulle vært på samme nivå som før finanskrisen, måtte 150.000 flere hatt en jobb å gå til.

Les også

Minst 21.438 oljejobber er borte

Dette ønsker LO-lederen fra regjeringen:

TROR 50.000 JOBBER KAN FORSVINNE: Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen.

** At regjeringen bidrar til å stimulere aktiviteten på norsk sokkel ytterligere, for eksempel med å gå i gang med plugging av brønner – en jobb som på et eller annet tidspunkt må gjøres. Ny forskning viser at det var 2.552 brønner og brønnbaner som må plugges på norsk sokkel.

** Realisere modifikasjonsprosjekter for økt utvinning og utbyggingsprosjekter som er nær en beslutning om utbygging. Olje- og energidepartementet bør sammen med Oljedirektoratet gå gjennom alle prosjekter med operatørene for å søke en raskere realisering.

For arbeidsledige:

** I Ernas første statsbudsjett ble permitteringsreglene kraftig strammet inn, men ble i år endret tilbake til at arbeidsgiver har 10 dager lønnsplikt og en dagpengeordning som gjelder i 30 uker. LO vil at mer gjøres kan gjøres med permitteringsregelverket, for eksempel at permitteringstiden brukes til noe konstruktivt og fremtidsrette

** Åpne opp i dagpengeforskriften slik at det kan gis tilskudd til bedriftsintern opplæring til ansatte som er helt permittert. I dag er det slik at man mister retten til dagpenger dersom man deltar på bedriftsintern opplæring, mens delvis permitterte kan delta i slike tiltak i den tiden de er i jobb.

Dagpengene bør også i større grad brukes til utdanning:

** Mange arbeidsløse mangler videregående, og LO mener at fagskolene må få økt kapasitet. I tillegg kan språkopplæring være særlig viktig for innvandrere.

** Lærlingordningen må rustes opp snarest.

– 50.000 jobber kan forsvinne

Onsdag skrev E24 at minst 21.438 oljejobber er borte siden 1. januar i fjor.

Dette er et moderat tall, og oversikten tar blant annet ikke med annonserte kutt hos globale oljekjemper som ikke konkret har angitt hvor mange som må gå i Norge.

Det kan bli langt flere jobber som forsvinner fra norsk sokkel, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank.

– Totalt kan rundt 50.000 jobber som blir lønnet av et oljeselskap forsvinne, sa Andreassen til E24 søndag.

Les også

Slik takler du å miste jobben

Les også

LO-lederen ut mot søndagsåpne butikker

Les også

Tror 50.000 oljejobber kan gå tapt

Publisert: