Ferd-sjefen enig med Olsen:
– Nå må vi ligge i stabilt sideleie

Nok en gang advarte sentralbanksjefen norske politikere mot å øke oljepengebruken. – Vi kommer til å fortsette med det så lenge vi har behov for å gjøre det, svarer Siv Jensen.

Finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg før sentralbanksjefens årstale i Norges bank.

Heiko Junge NTB scanpix
 • Marius Lorentzen
 • Jan Lilleby
 • Sara Svanemyr
 • Cecilie Storbråten Gjendem
 • Sophie Lorch-Falch
 • NTB
Publisert:

Blant de første og ivrigste kommentatorene etter sentralbanksjefens årstale torsdag kveld var statsminister Erna Solberg som i løpet av kvelden skal dele bord med sentralbanksjefen under middagen på Grand Hotell.

– Jeg synes det alltid er fint å få en økonomisk oppdatering på dagens realiteter. Det er alltid perspektivrike taler, og i år var den særlig perspektivrik fordi det er sentralbankens 200-årsjubileum, sier statsministeren til E24.

– Vi føler at vi følger sentralbanksjefens råd om oljepengebruk, og det er på grunn av dette at vi legger opp til midlertidige tiltak, og ikke faller for fristelsen av å øke de permanente utgiftene.

Øystein Olsens hovedbudskap i årets tale var at norsk økonomi står overfor noen tøffe år. I talen og i intervjuet med E24 var uttrykket han brukte at «winter is coming».

Les også

Øystein Olsen: – Winter is coming

– Hvordan skal folk forholde seg til at vinteren kommer?

– De skal først og fremst passe på at deres egen økonomi er sunn og god og ikke overinvestere. Samtidig er det viktig at de ikke slutter å bruke penger, for det er viktig for norsk økonomi at dette ikke stopper opp, avslutter Solberg.

FØRST UTE: Statsminister Erna Solberg var svært fornøyd med sentralbanksjefens årstale torsdag.

Foto: E24

Vil fortsette å bruke oljepenger

Sentralbanksjefen oppfordret finansminister Siv Jensen til å bruke mindre oljepenger under årstalen. Det øret virket ikke Jensen veldig klar til å høre på da hun møtte NTB etter talen.

– Vi kommer til å fortsette med det så lenge vi har behov for å gjøre det. Det sier også sentralbanksjefen er riktig, at vi stimulerer gjennom finanspolitikken for å avhjelpe ledigheten, sier Jensen til NTB torsdag.

I løpet av tre år har bruken av oljepenger økt like mye som i de ti foregående årene, sa sentralbanksjefen i sin årstale. På spørsmål om hun må holde igjen, svarer Jensen:

– At vi over tid må tilpasse dette, er det heller ingen uenighet om. Men at vi skal bruke penger riktig i en konjunktursituasjon, det er viktig og det kommer regjeringen til å gjøre, fortsetter hun.

Sentralbanksjefen ga et dekkende bilde av Norges økonomiske utfordringer, mener Jensen.

– Det samsvarer godt med det regjeringen har sagt en stund, nemlig at denne omstillingen er utfordrende, at oljenæringen kommer til å være viktig også fremover, men at vi må få flere bein å stå på.

Les også

Olsen om rentepolitikken: - Rommet for ytterligere kutt ble gradvis brukt opp

Omstillinger

Kristin Skogen Lund sa i forkant av talen, at hun forventet en tordentale, men talen oppfylte ikke forventningene i den grad NHO-direktøren ønsket. Hun ga talen en firer på terningen.

– Han er alltid veldig god, og han sa veldig mye bra, men så er det kanskje et par ting jeg savnet.

SAVNET NOE: NHO-sjef Kristin Skogen Lund mente det var flere ting som burde vært med i talen.

– Jeg hadde kanskje tenkt at han ville snakke mer om arbeidsledighet, kanskje litt mer om konsekvensen for statsbudsjettet.

– Hadde du forventet at han i større grad ville fortelle om hvordan vi bør håndtere ledigheten?

– Nei, jeg hadde tenkt at han kanskje skulle være mer formanende i forhold til disiplin. Men partene i arbeidslivet fikk gode skussmål, så det får vi være glad for, sier Skogen Lund til E24 med et smil.

Professor Hilde Bjørnland ved Handelshøyskolen BI understreket at hun mener årstalen var svært god og at hun satte pris på de historiske perspektivene sentralbanksjefen dro i sin tale.

– Det viktigste med pengepolitikken er at den ikke skal skape problemer jeg synes det er bra at Olsen hadde fokus på dette, sier hun.

– Talen var veldig god.

Les også

Økonomene om sentralbanksjefens årstale 2016

Uro i næringslivet

Ferd-sjef Johan Andresen mener tonen i Olsens tale i kveld er i tråd med den stemningen selskapet har merket den siste tiden.

– Sentralbanksjefen gjør det enda tydeligere at nå er det alvor og vi må passe på pengebruken. Det er vinter, men det fortsatt trådt føre.

Han legger til at Ferd lenge har vært klar over de utfordringene som nå er i markedet og at de ikke tror den verste tiden er over enda for selskapene innad i oljesektoren.

– Vi må ligge i stabilt sideleie en periode nå, men vi skal nok komme oss gjennom dette, sier Andresen til E24.

Kostnadene presses nedover

GOD TALE: Aker-sjef Øyvind Eriksen var fornøyd med Olsens formaninger.

Andresen var ikke den eneste næringslivstoppen som understreket at han var enig med sentralbanksjefen. Daglig leder i Aker, Øyvind Eriksen, mente også Olsen holdt en god tale, og var raus nok til å slå til med en sekser på terningen.

– Jeg satt spesielt stor pris på vektleggingen av olje- og gassindustriens betydning for Norge langsiktig, forutsatt at vi klarer å omstille oss. Det er det vi bruker hver våkne time på å lykkes med nå.

– Han tok opp lønns- og kostnadsnivået. Han sa vi hadde fått en god kroneeffekt, men at vi ikke kan ha lønnsøkninger om vi skal holde oss konkurransedyktige. Hva tenker du om det som industrileder?

– Igjen er det et helt riktig og godt poeng. Vi opplever i hverdagen at kostnadene presses nedover. I Aker-bedriften har våre fagforeninger og tillitsvalgte ledet an, både når det gjelder å foreslå lønnsfrys og lønnsnedganger. Det er inspirerende.

Les også

Laveste rente noensinne når en sentralbanksjef holder årstalen: – Et kjempeeksperiment som vi ikke vet hvor ender

Håper på grunnfjell

– Jeg mener det var en veldig god tale. Han tok opp viktige temaer, særlig for olje- og gassindustrien som jeg er særlig opptatt av, sa Aibel-sjef Jan Skogseth til E24.

– Tror du vi er over det verste?

– Det er vanskelig å si om det verste er bak oss. Det er mange faktorer som spiller inn på oljeprisen og markedet. Vi håper at vi nå har nådd et grunnfjell det går an å planlegge litt ut ifra, sier Skogseth.

Les også

Slik har norsk økonomi utviklet seg under Øystein Olsen

Maritim duo

– Han ga en god beskrivelse av situasjonen i norsk økonomi og han uttrykte en klar bekymring for at pengepolitikken begynner å nærme seg yttergrensene, sier administrerende direktør Sturla Henriksen i Norsk Rederiforbund.

Han kom til middagen sammen med Karl-Eirik Schjøtt Pedersen, sjefen i den mektige bransjeforeningen Norsk Olje og Gass. Schjøtt-Pedersen mener også sentralbanksjefen ga en stødig analyse:

– Han var tydelig på at vi må ha to tanker i hodet samtidig. Han sier for det første at olje- og gassnæringen vil fortsette å være en bærebjelke i norsk økonomi, gitt at vi klarer den krevende omstillingen og kostnadsreduksjonen som vi står oppe i nå. For det andre sier han at vi må klare å utvikle annen næringsvirksomhet.

Begge merket seg sentralbanksjefens budskap om at vi må passe på så ikke oljepengebruken blir for stor. Dette er et budskap Øystein Olsen har kommet med før.

– I en situasjon der tilgangen til pensjonsfondet (Oljefondet, journ.anm.) blir mindre, og når det ser ut til at vi ikke får en nettoinngang til fondet, så er det klart at oljepengebruken er et enda viktigere punkt å tenke over enn før, sier Schjøtt-Pedersen.

– Advarsel

Sentralbanksjef Øystein Olsen årstale kan leses som en advarsel mot regjeringens oljepengebruk, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.

I løpet av tre år har bruken av oljepenger økt like mye som i de ti foregående årene, sa sentralbanksjefen i sin årstale torsdag kveld.

– Jeg merker meg at Øystein Olsen mener at den økte oljepengebruken i hovedsak bør finansiere midlertidige grep som er enkle å reversere. Det er det motsatte av hva Høyre/Frp-regjeringen gjør, sier Støre i en kommentar til talen.

– De bruker pengene på varige tiltak og skattekutt med dårlig effekt. Dermed svekker de det økonomiske handlingsrommet for sterkere tiltak mot arbeidsledigheten, dersom situasjonen skulle forverre seg.

Støre mener politikerne nå må ta ansvar for budsjettpolitikken.

– Arbeiderpartiet har foreslått midlertidige tiltak som ville økt aktiviteten, og særlig på Sørvestlandet. I en tid med økende ledighet må vi føre en mer aktiv politikk for å skape nye jobber, og for å ta vare på og videreutvikle de vi har, sier han.

Les også

Olsen mener oljepengene ikke er nok til å redde økonomien

– Hyllest til kronen

Sentralbanksjef Øystein Olsens årstale var en hyllest til den norske kronen, mener Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

Sentralbanksjefen trakk blant annet fram viktigheten av en nasjonal valuta da han snakket om de utfordrende tidene for norsk økonomi.

– Norsk økonomi er inne i vanskeligere tider enn på lenge. I denne utfordrende situasjonen kan vi prise oss lykkelige over at vi fortsatt har vår egen nasjonale valuta. Kronen virker som en økonomisk stabilisator, sier Vedum etter sentralbanksjefens tale torsdag kveld.

– Når kronekursen faller blir norske varer billigere sammenlignet med utenlandske varer. Da øker etterspørselen etter norske varer. Hadde vi ikke hatt vår egen valuta, ville krisen vi nå ser, rammet oss mye hardere, sier Sp-lederen.

Les også

Olsen om rentepolitikken:
- Rommet for ytterligere kutt ble gradvis brukt opp

Les også

– Winter is coming

Les også

Her ankommer Norges maktelite

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Årstalen 2016

Flere artikler

 1. – Den beste talen Olsen har holdt

 2. Olsen mener oljepengene ikke er nok til å redde økonomien

 3. Støtter lavere oljepengebruk

 4. Olsen om regjeringens oljepengebruk: – De har fyrt godt

 5. Derfor trosser politikerne sentralbanksjefens råd