SV: – Arbeidsgiverne burde tatt støyten selv

SV mener det var galt av regjeringen å gå inn med tvungen lønnsnemnd i oljekonflikten. – Arbeidsgiverne slipper å løse en konflikt de har skapt selv, sier arbeidspolitisk talsperson Karin Andersen.

SINT:SVs stortingsrepresentant Karin Andersen mener arbeidsgiverne skyver staten foran seg.

  • NTB
Publisert: Publisert:

Hun mener Oljeindustriens Landsforening (OLF) burde løst konflikten på egen hånd, uten innblanding fra regjeringen.

– Tvungen lønnsnemnd er ikke noe en skal kunne «bestille» av myndighetene ved å trappe opp konflikten på en uansvarlig måte, for eksempel ved å gå til massiv lockout, sier Andersen.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) stanset oljekonflikten med tvungen lønnsnemnd mandag kveld, på grunn av de enorme økonomiske konsekvensene en stenging av norsk sokkel ville fått.

Les også: Tvungen lønnsnemnd i oljekonflikten

Andersen mener arbeidsgiversiden har gamblet på at myndighetene skulle gå inn med tvungen lønnsnemnd i sokkelstreiken.

– Det er liten tvil om at en lockout i oljesektoren ville vært alvorlig, men ansvaret for dette har de som velger så drastiske kampmidler. Det er viktig at de selv tar ansvaret for egne konflikter, og tar hensyn til at de er en tung aktør i norsk økonomi, sier Andersen.

Andersen peker også på kritikken Norge har fått fra FNs internasjonale arbeidsorganisasjon International Labour Organization (ILO) fordi det ofte gripes inn med tvungen lønnsnemnd.

Les også:

Publisert:

Flere artikler

  1. Betalt innhold

    – Burde tatt støyten selv

  2. - Hun signaliserer at lønnsnemnd ikke er noe man kan bestille

  3. Bjurstrøm senketoljeprisen

  4. - Viser at penger betyr noe for sosialister også

  5. - Nå blir det lockout