DNB NOR-RESULTATET: DnB Nor felles av Baltikum

DnB Nord taper stort på sine virksomheter.

Publisert:

DnB Nor eier 51 prosent av DnB Nord som er eksponert mot Baltikum, Polen, Danmark og Finland.

DnB Nord har slitt stort i Baltikum, særlig av Latvia som står på randen av total kollaps.

Underskuddet før skatt i DnB Nord var i andrekvartal på 1.886 millioner kroner, og er den største enkeltårsaken til DnB Nors skuffende andrekvartalsresultat.

Til sammenligning ble resultatet før skatt et overskudd på 130 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Les mer om resultatet: DnB Nor skuffer

Kraftige innstramninger

- Resultatet var særlig preget av betydelige markedsverdijusteringer og høye nedskrivninger i Baltikum. Nedskrivningene oppstod som følge av en betydelig forverring i den makroøkonomiske utviklingen i regionen og kraftige innstramninger i finanspolitikken, skriver selskapet.

DnB Nord hadde nedskrivninger på 1.143 millioner kroner i andrekvartal, mens banken skrev ned verdier for 487 millioner kroner i førstekvartal, og 42 millioner i andrekvartal i fjor.

DnB Nord har dermed skrevet ned 5,31 prosent av sine utlån. (se faktaboks for utlån).

I Latvia har banken 22,6 milliarder i utlån, og er dermed bankens nest største eksponering etter Litauen med utlån på 28,7 milliarder kroner. DnB Nord har skrevet ned for 784 millioner i andrekvartal, og som er hele 13,9 prosent av netto utlån i Latvia.

Nedskrivninger i Baltikum totalt er på 9,8 prosent av netto utlån.

Aksjen faller på Oslo Børs! Følg DnB Nor på E24 Børs!

- Negativ utvikling i 2010

Banken frykter også for 2010.

- Som følge av nedgangskonjunkturen, som har gitt kraftige utslag i Baltikum, venter DnB Nord at enhetene i Litauen og Latvia vil ha en negativ utvikling i 2009 og sannsynligvis også i 2010. Selv om DnB Nord ser betydelige muligheter i disse markedene på noe lengre sikt, valgte banken å skrive ned goodwill i Litauen og Latvia med til sammen 570 millioner kroner i andre kvartal 2009, skriver selskapet.

Til tross for eksponeringen mot kriserammede Baltikum mener konsernsjef Rune Bjerke at de totale tapene for 2009 ikke vil overstige 8-10 milliarder kroner, som er det selskapet tidligere har meldt.

– Nedskrivningene på utlån som vi opplever i Baltikum, endrer ikke de anslagene vi har kommunisert for konsernet, sier Bjerke.

Forlater Danmark og Finland

- Som følge av utviklingen i DnB Nord ble det ved utgangen av kvartalet besluttet å konsentrere aktivitetene i DnB Nord til kjerneområdene i Øst-Europa. Filialene i Danmark og Finland vil bli lagt ned og porteføljene overført til eierbankene.

Til forsiden

Publisert:

Her kan du lese mer om