Vil doble Equinor-utbyttet: – Kommer til å ha veldig mye penger

Oslo Venstre vil doble Equinor-utbyttet og dekke inn økte statlige utgifter. – Sunt for Equinor at de får litt mindre å rutte med, sier Hans Kristian Voldstad (V).

TJENER PENGER: Økt oljepris gir god inntjening for Equinor, og Oslo Venstre mener det er rom for å doble utbyttene, noe som kan bidra til å dekke økte statlige utgifter og samtidig dempe aktiviteten i bransjen noe. Her poserer Equinor-sjef Eldar Sætre for fotografene etter å ha levert et godt resultat i tredje kvartal.
Publisert:

I år regner regjeringen med et utbytte på 16,6 milliarder kroner fra oljekjempen Equinor, hvor staten eier 67 prosent.

Kostnadskutt og stigende oljepris betyr solid inntjening de neste årene for Equinor. For statens del øker derimot utgiftene, og regjeringen har fått kritikk for å vurdere å bruke penger utenom budsjettet for å betale for nytt regjeringskvartal og ny fregatt.

– Vi mener at Equinor kan doble utbyttet sitt og fortsatt ha tilstrekkelig midler til gode investeringer. Det vil gi drøyt 15 milliarder kroner ekstra til staten, sier Hans Kristian Voldstad (V) til E24.

Han peker på at det vil bli krevende for regjeringspartiene å finansiere formål som økte utgifter til forsvar. Da kan økte utbytter fra et Equinor på opptur gi sårt tiltrengt inndekning.

– Med dagens oljepris og det som er forventet i årene fremover, og nedgangen i kostnadsnivå siden 2014, vil Equinor ha en historisk høy fri kontantstrøm, og historisk høyt overskudd. De kommer til å ha veldig mye penger, sier han.

Les mer: Krever handling etter klimarapport: – En nasjon av petroholikere

Les også

Krever handling etter klimarapport: – En nasjon av petroholikere

Stilte skriftlig spørsmål

Voldstad er andre vara til Stortinget og har brukt en inntreden i nasjonalforsamlingen til å stille et skriftlig spørsmål til olje-og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) om saken.

STILLER SPØRSMÅL: Hans Kristian Voldstad i Oslo Venstre.

«Vil statsråden kreve eller forvente betydelig økt utbytte fra Equinor nå som selskapet forventes å få en rekordhøy inntjening frem til 2025, samtidig som staten strever med inndekningen av økte utgifter på statsbudsjettet?» spør Voldstad.

Oslo Venstre har spilt inn en uttalelse om økt utbytte i Equinor og andre endringer i oljepolitikken til Venstres landsmøte til våren. Saken er tidligere omtalt i Klassekampen.

Olje- og energidepartementet opplyser til E24 at det ønsker å svare på Voldstads skriftlige spørsmål før det kommenterer saken i media. Svaret skal komme innen seks virkedager fra det ble mottatt 22. februar.

– En solnedgangsvirksomhet

Voldstad er klar over at innspillet vil kunne møte motstand også innad i eget parti, men peker på at økte Equinor-utbytter vil gi staten betydelig økte inntekter, og i tillegg gjøre det noe lettere for Norge og verden å nå sine klimamål.

– Vi i Oslo Venstre mener at staten fremover har behov for å få mer av den kontantstrømmen enn at de skal bruke alt til egen virksomhet. Det henger sammen med vårt syn om at olje og gass er en solnedgangsvirksomhet, sier han.

– Vi kommer til å ha den lenge ennå, men vi bør ikke gå «all in» i olje og gass, legger han til.

Han er ikke bekymret for at Equinor vil få mindre penger til å investere i nye olje- og gassfelt og havvind selv om utbyttet dobles fra dagens nivå på rundt 25 milliarder.

Les også

Bellona raser over oljeministerens lisensrekord: – Dette lukter mer tap for staten

– Equinor kommer fortsatt til å kunne bruke penger, de må bare prioritere litt hardere enn før. Jeg tror det vil være sunt for Equinor at de får litt mindre å rutte med, sier han.

Også analytikerne mener det er betydelig handlingsrom i Equinor for å betale ut mer til aksjonærene. Ifølge Fearnley Securities vil selskapet ha så mye penger at det er rom for å kjøpe tilbake aksjer for 8,5 milliarder kroner i året.

Equinor varslet i februar at utbyttet økes med 13 prosent til 0,26 dollar per aksje, etter solide resultater og en fri kontantstrøm på over seks milliarder dollar i 2018.

Les mer: Equinor vil investere mer og øke utbyttene med 13 prosent

Vil endre særskatten

Oslo Venstre har flere oljeforslag de ønsker å diskutere på landsmøtet. Lokallaget ønsker at oljeselskapene skal betale særskatten på 55 prosent felt for felt, uten å kunne motregne det mot felt med regnskapsmessig overskudd.

– Hva ville Oslo Venstres forslag om særskatten fått å si?

– Selskapene må investere flere titalls milliarder kroner mer fra egne midler til nye felt og statens inntekter til Oljefondet hadde økt tilsvarende. Risikoen ved nye feltinvesteringer hadde blitt høyere for selskapene og lavere for staten, sier Voldstad.

Han tror et slikt skattegrep vil gjøre utbyggingene på sokkelen mer lønnsomme og robuste, og sier at det vil kunne dempe aktiviteten. For egen regning sier Voldstad at det kunne være fornuftig å samtidig redusere særskatten noe, for å kompensere.

Dagens ordning er veldig farlig for norsk økonomi og næringsliv på lang sikt. Vi investerer for fulle mugger med statens penger uten omtanke for at det en dag kan komme et brått skifte som blir veldig smertefullt, sier Voldstad.

Les mer: Utvalg ber Erna vurdere oljeskatten

Les også

Utvalg ber Erna vurdere oljeskatten

Vil stanse statlige investeringer

– Oslo Venstre vil også stanse statens eierinvesteringer i nye felt gjennom Petoro?

– Petoro eier vel rundt 30 prosent av norsk sokkel i dag. Når vi vet at dette vil få en tidsbegrensning og vi har 78 prosent skatt på overskudd syns vi ikke staten skal investere nye midler på sokkelen, sier Voldstad.

– Er det støtte i partiet for dette?

– Det er kommet nesten 70 forslag til uttalelser på landsmøtet, så det er ikke sikkert dette blir prioritert, sier han.

– Det kan nok også være litt omstridt, særlig kysten og Rogaland tenker kanskje litt annerledes om dette enn Oslo gjør. Vi i Oslo mener dette er en ganske nøktern og ikke en oljefiendtlig uttalelse. Vi ønsker bare at staten skal komme best mulig ut, sier Voldstad.

Olje- og energidepartementet sier at det ikke er noen planer om å endre ordningen med statlige direkteinvesteringer i olje- og gassfelt gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE), som forvaltes av Petoro.

– SDØE-ordningen ligger fast, og det er ingen planer om å gjøre endringer her – heller ikke når det gjelder nye investeringer gjennom SDØE, skriver departementet i en epost til E24.

Les mer: Jensen lunken til Venstre-krav om oljeskatt-gjennomgang

Publisert: