Industrien venter svak oppbremsing etter nye smitteverntiltak

Selv om hovedbildet i den norske innkjøpssjefsindeksen fortsatt signaliserer vekst, faller forventningene til både produksjon og sysselsetting etter den nye nedstengningen i januar.

OPPBREMSING: Selv om PMI-indeksen fortsatt signaliserer vekst, faller de viktigste delindeksene som ordre, produksjon og sysselsetting i januar. Bildet er ment som en illustrasjon, og er fra Grafisk Kompani og RK Grafisk som under coronakrisen lager utstyr til helsevesenet.
Publisert:

Den sesongjusterte norske innkjøpssjefsindeksen (PMI) falt til 51,8 poeng i januar, ned 0,2 poeng fra måneden før. Det er det svakeste nivået siden september i fjor.

«Hovedindeksen tyder på fortsatt oppgang i aktiviteten i industrien, i om lag samme takt som i november og desember, til tross for strengere smitteverntiltak både i Norge og ute», heter det i meldingen fra DNB og Norsk forbund for innkjøp og logistikk (Nima), som lager statistikken.

En indeks over 50 poeng uttrykker økt aktivitet, mens det motsatte er tilfellet for en indeks under grensen. Dermed indikerer tallene for januar fremdeles vekst, selv om de viktigste delindeksene, ordre, produksjon og sysselsetting, faller.

Snittet for disse tre indeksene avtok med 1,5 poeng til 47,7, noe som peker mot en oppbremsing i aktiviteten, og litt svakere utvikling enn det hovedindeksen viser, skriver Nima.

Produksjonen fortsetter ned

Produksjonsindeksen falt 2,4 poeng til 47,5 i januar, etter en nesten like stor nedgang i desember. Den underliggende trenden har nå snudd til en nedgang.

Indeksen for nye ordre steg derimot 0,2 poeng til 47,3 i januar, etter et fall i desember. det er særlig eksportordrene som trekker ned, mens ordrene fra hjemmemarkedet stiger.

Sysselsettingsindeksen falt 2,9 poeng til 48,4 i januar, og var dermed tilbake under
50. Det er det samme nivået som i januar i fjor.
Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 4,2 poeng til 71,6 i januar. En høy indeks betyr lang leveringstid, som normalt knyttes til høy aktivitet, men kan også reflektere transportproblemer, og er derfor ikke nødvendigvis positivt.

Lagrene av innkjøpsvarer falt med 3,0 poeng til 47,0 i januar. Normalt antas det at lavere lager reflekterer økt etterspørsel og lagernedgang bidrar dermed til en høyere totalindeks. Men en nedgang kan også vise til leveringsproblemer.

Lager av sluttprodukter falt med 1,7 poeng og endte på 44,0 i januar.

Les også

Les også: – I mange år har det vært lett å lene seg tilbake å si at dette kunne vi ta fatt i senere. Den tiden er over. Utfordringene er her nå.

– Hovedindeksen kan være litt optimistisk

DNB Markets-økonom Oddmund Berg tror dagens PMI-tall sannsynligvis ikke vil påvirke renteutsiktene til Norges Bank. Neste rentebeslutning skal etter planen presenteres 18. mars. Sentralbanken har tidligere signalisert rekordlav nullrente til første del av 2022.

«Økende smittetall og strengere smitteverntiltak i Norge og andre steder har hatt en mindre alvorlig innvirkning på industrien i det siste enn i mars og april», skriver Berg i en kommentar.

Han tilføyer imidlertid at «fallet i indeksene for produksjon, nye ordre og sysselsetting til sammen indikerer at hovedindeksen kan være litt optimistisk».

Les på E24+

Les også: (+) Servering og butikk gir lavest lønn og er hardest rammet av nedstengingen. Her er de 13 yrkene som tjener minst.

Les på E24+

Les også: (+) Han lever av at andre går konkurs

Følg E24 på sosiale medier:

Facebook

Instagram

LinkedIn

Publisert:
Gå til e24.no