SSBs konjunkturbarometer viser forsiktig optimisme i industrien

Den norske industriundersøkelsen stiger så vidt over det historiske snittet for første gang siden andre kvartal 2019. Selv om pandemien fortsatt gir usikkerhet, er det nå flere enn tidligere som ser positivt på utsiktene fremover.

PREGET AV PANDEMIEN: Norske industriledere er fortsatt preget av coronapandemien, men ser noe lysere på starten av året.
 • Camilla Knudsen
Publisert: Publisert:

Konjunkturbarometeret fra Statistisk sentralbyrå gir en pekepinn på stemningen blant norske industriledere og gir viktig innsikt i hvordan økonomien utvikler seg.

I fjerde kvartal stiger den sammensatte konjunkturindeksen for industrien til 3,1 poeng og viser en liten produksjonsoppgang fra kvartalet før.

Tallverdier over null antyder at produksjonsvolumet vil øke i kommende kvartal, mens tallverdier under null antyder at produksjonsvolumet vil falle.

«Veksten kommer fra lave nivåer etter kraftige fall i aktivitetsnivået i første halvår av 2020 som følge av coronapandemien», skriver SSB.

I tredje kvartal steg den sammensatte konjunkturindikatoren for industrien til 1,7 poeng, opp fra minus 9,6 kvartalet før. Det var første gang indikatoren var positiv siden tredje kvartal 2019. Det historiske gjennomsnittet er på 2,9.

Sysselsettingsfall nesten stoppet

Byrået peker på at industrilederne har meldt om tydelige fall i den samlede industrisysselsettingen i de tre første kvartalene av 2020, men at dette fallet nesten stoppet opp i fjerde kvartal 2020.

Det meldes om høyere sysselsetting for produsenter av konsumvarer, mens produsenter av investeringsvarer melder om lavere sysselsetting.

Den samlede ordrebeholdning i industrien er om lag uendret i fjerde kvartal. Totalt falt ordretilgangen fra både hjemme- og eksportmarkedet dette kvartalet, men fallet var mindre bratt enn i tredje kvartal. 

Svakt positive utsikter for første kvartal

«Den generelle bedømmelsen av utsiktene for første kvartal 2021 er totalt sett litt positiv, og andelen som ser optimistisk på det kommende kvartalet er høyere enn i forrige undersøkelse», skriver SSB.

Men en stor andel av industrilederne sier fortsatt at pandemien skaper usikkerhet, noe som bidrar til å dempe optimismen knyttet til den generelle bedømmelsen av utsiktene for det kommende kvartalet.

Industrilederne venter at totalt produksjonsvolum vil være på samme nivå som i fjerde kvartal, mens sysselsettingen ventes å falle igjen i det kommende kvartalet.

Ordretilgangen fra hjemmemarkedet er ventet å øke noe, mens det ventes en liten nedgang i både ordretilgang fra eksportmarkedet og samlet ordrebeholdning.

Her finner du undersøkelsen hos SSB
Les på E24+

Les også: (+) Med dette anlegget vil Q-meieriene stela fleire kundar frå Tine

Les også

Les også: Unormal økonomi også neste år: – Kanskje kan vi leve som før fra 2022

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Industri
 2. Aksjelive
 3. Coronaviruset
 4. SSB
 5. Sysselsetting

Flere artikler

 1. Industriveksten begrenses av ressursknapphet og prisvekst

 2. Norsk industriundersøkelse: Historisk høy mangel på råstoff og arbeidskraft

 3. Overraskende sterk vekst i coronaårets siste kvartal

 4. Bakkafrost mer enn dobler driftsresultatet, beholder slaktemål

 5. Overraskende høy shoppevekst i oktober