Bø får halvert regningen etter å ha blitt «Norges Monaco»

I slutten av november sendte Kommunaldepartementet brev til Bø kommune: Bø må bære hele kostnaden ved å kutte i formuesskatten. To uker, noen telefonsamtaler og en e-post senere snudde departementet.

Ordfører Sture Pedersen (H) i Bø får halvert den opprinnelige regningen for det kommunale skattekuttet. Kommunaldepartementet snudde på 14 dager.
Publisert: Publisert:

«Hei

Viser til telefonsamtale. Som nevnt i samtalen ønsker vi i departementet å gi Bø en forutsigbarhet .....»

Slik starter e-posten fra statssekretær Paal Pedersen (H) i Kommunaldepartementet. Den ble sendt til ordfører Sture Pedersen (H) i Bø i Vesterålen 9. desember. Dagen etter skal kommunen behandle 2021-budsjett.

Bø er blitt berømt for å kutte den kommunale formuesskatten fra 0,7 til 0,2 prosent fra neste år. Målet er å trekke til seg rike som kan skape arbeidsplasser i Bø.

Budskapet i e-posten er at Bø skal slippe å bære store deler av det direkte og indirekte inntektstapet som oppstår ved å kutte i formuesskatten.

Det står i skarp kontrast til konklusjonen i et to sider langt brev sendt fra departementet 24. november: Bø selv må bære hele kostnaden ved å bli «Norges Monaco».

Les på E24+

Rikinger flykter til «Norges Monaco». Slik skal de bo i Bø i Vesterålen.

Les også

De bygger opp store bedrifter i «Norges Monaco» – selv med vanlig formuesskatt

Kommunenes inntekter jevnes ut

En kommunes inntekter fastsettes i stor grad i et komplisert statlig system. Blant annet blir skatteinntekter omfordelt mellom kommunene.

Bø ligger langt under gjennomsnittet i landet i skatteinntekter og har i mange år fått overført skattepenger fra kommuner med skatteinntekter over snittet.

Når Bø setter ned den kommunale formuesskatten fra 2021, skjer det flere ting:

  • De som allerede bor i Bø, vil betale mindre i formuesskatt. Dette er anslått til rundt 5 millioner kroner for 2019, ifølge kommunenes interesseorganisasjon, KS.
  • Rike skatteflyktninger bosetter seg der og øker skatteinntektene.
  • Avhengig av om Bøs skatteinntekter går opp eller ned, vil kommunen få overført færre eller flere skattekroner fra andre kommuner gjennom skatteutjevningen i inntektssystemet.

E-posten og brevet handler om det siste punktet: Hvordan skal Bøs selvvalgte skattekutt påvirke overføringene kommunen får via skatteutjevningen?

Les også

«Skatteflyktninger» tar med seg 2,7 milliarder til Bø: – Tror ikke de flytter av egoistiske hensyn

24.11: Bø må bære hele inntektstapet

Innbyggere som bor der fra før, vil betale lavere formuesskatt. Kommunens skatteinntekter synker. Det vil i utgangspunktet veies opp med økte inntekter gjennom skatteutjevningen.

Men både i statsbudsjettet for 2021 og i brevet 24.11 setter departementet en bom for dette. En kommune som selv velger å kutte skatten, blir ikke kompensert.

Rike tilflyttere øker Bøs inntekter fra formuesskatten. Det vil i utgangspunktet føre til lavere overføringer i skatteutjevningen.

Departementet skriver i brevet at overføringen til Bø gjennom skatteutjevningen vil bli beregnet som om både nåværende og tilflyttende innbyggere betaler full kommunal formuesskatt på 0,7 prosent.

Staten vil altså ikke ta hensyn til at Bø har kuttet satsen i formuesskatten.

KS har beregnet at samlet tap for Bø i dette tilfellet blir 10–12 millioner kroner, basert på meldte flyttinger i 2020. Tilflytterne mer enn dobler Bøs inntektstap via effektene i statens inntektssystem.

Ordfører Sture Pedersen (H) i Bø har gitt norsk skattedebatt en helt ny retning.

9.12: Departementet tar halve regningen

Så snur departementet.

Når overføringen blir beregnet, vil skatteinntektene fra dem som flytter til Bø i 2020, likevel ikke bli beregnet som om de betalte 0,7 prosent formuesskatt.

– Vi konkluderte etter en nøye gjennomgang med at Bø vanskelig kunne forutse tapet av inntekter fra inntektssystemet som følger av tilflyttere. I brevet 24.11 var denne vurderingen ikke god nok, sier statssekretæren.

For tilflyttere skal den faktiske satsen på 0,2 prosent bli brukt. En lavere skatteinntekt vil dermed inngå i beregningen av overføringer til Bø. Bø får dermed overført mer penger via skatteutjevningen. Regningen for kommunen synker da ifølge KS fra rundt 10–12 millioner kroner til rundt 5 millioner.

Grepet gjelder bare Bø. Nye kommuner som kutter skatten, vil måtte bære hele kostnaden.

Men det står fast at Bø ikke får dekket de tapte inntektene fra formuende innbyggere som allerede bor i kommunen, og som nå betaler lavere formuesskatt. Det er ifølge statssekretæren en forutsigbar effekt.

Derfor snudde departementet

Statssekretær Pedersen (H) forklarer hvorfor departementet snudde i løpet av to uker.

– Brevet til Bø 24.11 beskrev departementets vurdering av inntektssystemet for kommunene og hvordan det fungerer. Etter brevet gjorde vi en helhetlig vurdering av hva det var rimelig at Bø kommune kunne forutse av virkninger, sier han.

Regningen fra skattekuttet ble dermed delt i to.

– Vi konkluderte med at Bø må ta tapet de kunne forutse, men at staten tar det tapet Bø ikke kunne forutse.

Ble oppmuntret av regjeringen

Kuttet i skatten fra 2021 ble vedtatt av Bøs politikere før jul. Saken kom opp som et benkeforslag fra ordføreren. Saken var ikke utredet.

Men rådmannen sjekket i september i fjor med Finansdepartementet hvordan dette ville slå ut i overføringene Bø mottar. Jørgen Næsje (Frp), som da var statssekretær, svarte i en e-post at minst 60 prosent av skattetapet vil bli kompensert.

I e-posten skriver Næsje oppmuntrende i en parentes: «Jeg håper du gjør dette, men viktig at det lykkes.»

Les også

Avgjøres i dag: – Strand kommune kutter i formuesskatten fra 2022

Les også

Sp-ordfører inspirert av Bø: Vil lokke kjendiser til kommunen

Publisert: