Lokket med Netflix - risikerer å måtte tilbakebetale 2,5 millioner

Juvente jaktet nye medlemmer ved å tilby årskort på Tusenfryd og Netflix-abonnement.

– Vi synes dette er veldig kjipt, sier daglig leder Sarah F.B. Jul-Rasmussen i Juvente. Ungdomsorganisasjonen risikerer å måtte punge ut over 2,5 millioner kroner.
Publisert: Publisert:

I flere år har avholdsorganisasjonen Juvente fristet potensielle medlemmer med sesongkort på Tusenfryd eller et årsabonnement på strømmetjenestene Netflix, Playstation+ eller Crunchyroll.

Med bakgrunn i praksisen har nå Fordelingsutvalget, som er underlagt Barne- og familiedepartementet, varslet at Juvente må tilbakebetale deler av støtten de fikk mellom 2019 og 2022.

Dermed risikerer ungdomsorganisasjonen å måtte punge ut drøye 2,58 millioner kroner.

– Vi synes dette er veldig kjipt. Forskriftene for støtteordningene er ikke veldig tydelig, og dette vedtaket skaper stor usikkerhet og kan gi store økonomiske konsekvenser, sier Juventes daglige leder Sarah F.B. Jul-Rasmussen.

Organisasjonen har gjennom Bull & Co Advokatfirma klaget på vedtaket.

«Mange nye innmeldinger»

Juvente er en interesseorganisasjon for unge mellom 12 og 26 år og arbeider med rusforebygging og ruspolitikk.

I årsrapporten fra 2020 skriver organisasjonen:

«I desember hadde vi en kampanje hvor alle nye medlemmer som betalte kontingenten for 2020/2021 fikk et årsabonnement på en valgfri tjeneste (Netflix, Playstation+ eller Crunchyroll)».

Daglige leder Sarah F.B. Jul-Rasmussen i Juvente.

Om Tusenfryd-kampanjen skriver organisasjonen i sin årsrapport i 2017:

«I samarbeid med Aktivitetsfondet i Oslo, Akershus og Østfold og Tusenfryd hadde man i desember en kampanje hvor alle nye medlemmer i Oslo, Østfold og Akershus fikk gratis årskort til Tusenfryd når de betalte kontingent for 2017 og 2018. Man opplevde dette som en vellykket kampanje med gode resultater, og mange nye innmeldinger.»

Ifølge Fordelingsutvalget skal medlemmene som ble rekruttert gjennom Netflix- og Tusenfryd-kampanjene imidlertid ikke regnes som medlemmer, og dermed oppfyller ikke avholdsorganisasjonen kravet om minst 700 medlemmer.

«Juventes kampanjer kan ha vervet medlemmer som ikke nødvendigvis ville blitt medlem ellers.», skriver Fordelingsutvalget i sin kontrollrapport.

Utvalget mener nemlig at innmeldingspremiene utgjør en uforholdsmessig stor fordel sammenlignet med de forpliktelser man påtar seg ved innmeldingen, og at de dermed ikke anses som tellende medlemmer.

Det var Vårt Land som først meldte om kampanjene.

– Veldig kjipt

Jul-Rasmussen i Juvente forteller at organisasjonen har opplyst om kampanjene i årsmeldingene som sendes til Fordelingsutvalget årlig, uten at de har fått noe tilbakemelding på det.

Avdelingsdirektør Terje Grytten i Bufdir sier at årsrapportene som årlig sendes sammen med søknad om støtte, først og fremst skal vise aktiviteten i organisasjonen.

– De benyttes ikke som grunnlagsdokumentasjon for utmåling av tilskudd, og leses derfor med et større fokus på aktivitet enn på andre forhold. Juventes avsnitt om medlemsverving er derfor ikke plukket opp og gjort til en sak i forbindelse med søknadsbehandlingene. Det betyr imidlertid ikke at praksisen er godkjent.

Grytten sier videre at utvalget særlig har lagt vekt på forskjellen mellom medlemsfordeler som alle medlemmer nyter godt av og premier som bare nye medlemmer nyter godt av dersom de velger å bli medlem i organisasjonen.

Jul-Rasmussen er bekymret for ringvirkningene vedtaket vil ha for ungdomsorganisasjoner og frivilligheten generelt.

– Det vil ramme oss økonomisk om vedtaket blir stående. Vi har en del støtte å lene oss på, men det er jo ikke snakk om en liten sum, sier hun.

Publisert: