Nordea spår høyeste lønnsvekst på seks år: – Hovedproblemet for bedrifter kommer til å bli mangel på arbeidskraft

Økonomene i Nordea venter økt press i arbeidsmarkedet, og den høyeste lønnsveksten siden oljenedturen. Norsk økonomi er likevel et «godt stykke unna at det koker», sier NHOs sjeføkonom.

SPÅR GODE TIDER: Økonomene i Nordea venter lavere arbeidsledighet og høyere lønnsvekst.

Foto: Terje Mortensen VG, NTB scanpix
  • Asgeir Aga Nilsen
Publisert: Publisert:

Mens europeisk økonomi bremser venter økonomene i Nordea fortsatt solid vekst i norsk økonomi, mye på grunn av bedre tider i oljenæringen, stigende lønnsvekst, økt privat forbruk og svak krone som hjelper eksporten.

Onsdag la banken frem sin nye rapport om norsk og internasjonal økonomi. Der tegnes et lyst bilde av økonomien, og hvis Nordea får rett vil styringsrenten ligge på 2,0 prosent ved utgangen av 2020, mot 1,0 prosent i dag.

Såpass bra går det at bedriftene vil få utfordringer med å få tak i arbeidskraft, mener Nordea, som ser for seg at årets lønnsvekst vil stige til det høyeste siden 2013.

E24 (+): Det store kronemysteriet: Derfor er Norges valuta så svak

– Press i norsk arbeidsmarked

– Hovedproblemet for norske bedrifter kommer til å bli mangel på arbeidskraft, sier sjefanalytiker Erik Bruce under presentasjonen av prognosene.

– Det er allerede press i norsk arbeidsmarked. Det kommer til å bli et økende problem fremover, sier han.

Ifølge sjeføkonom Kjetil Olsen er sterk vekst i sysselsettingen en viktig del av forklaringen.

– Det ansettes rundt 50.000 netto i året for tiden, og det er langt flere enn det som er det naturlige tilfanget i arbeidsstyrken fra demografi og innvandring.

– Det gjør at du må fylle det gapet. Noe kan hentes fra dem som står og søker arbeid i ledighetskø, derfor ser vi at arbeidsledigheten faller, men det holder på mange måter ikke, sier han til E24.

Det betyr ifølge sjeføkonomen at lønningene må stige.

– Vi må også lokke folk som i dag er utenfor arbeidsmarkedet inn i arbeidsmarkedet. Det som typisk er det vanlige lokkemiddelet i en sånn situasjon som vi beskriver er høyere lønninger.

Les også

– Sjelden vi har en holme vi skal selge

– Det ser vi klare tendenser til. Lønnsveksten i år blir høyere enn i fjor, som igjen var høyere enn året før, og vi tror lønnsveksten kan komme til å stige ytterligere neste år, sier Olsen.

Les også: Nordea Markets venter fire rentehevinger de neste to årene

– Begynner å røre seg igjen

– Vi ser at bedriftene begynner å søke folk. Det er åpenbart at det begynner å røre seg igjen, sier Anne-Grete Ellingsen.

Anne-Grete Ellingsen, sjef for klyngeorganisasjonen Node.

Foto: Node

Hun er sjef i klyngeorganisasjonen GCE NODE. Den består av 100 bedrifter på Sørlandet som leverer havbasert utstyr til olje- og gassbransjen, maritim sektor og nye vekstområder til havs som vind og fiskeoppdrett.

– Vi ser at bedriftene annonserer, og vi ser at vikarbyråene begynner å mobilisere og også at noen nye etablerer seg på Sørlandet.

– Det er nok ikke så mye ledig kapasitet. Mange av dem som har gått ut har enten startet eget selskap eller fått seg andre jobber. Det har vært en veldig ettertraktet arbeidskraft.

Ifølge Ellingsen har bransjen også behov for en annen type kompetanse enn tidligere.

– Det handler om at vi jobber mye med å robotisere og digitaliserer industrien. Da er det veldig etterspørsel etter programmerere.

Les også

Høy bensinpris, strømpris og rentehopp: Likevel skal det gå bedre i 2019

– Her er det en diskusjon om vi skal ansette rene programmerere og lære dem opp på utstyret og markedet eller om vi skal lære dem som allerede er ansatt i selskapene, som har kunnskap om utstyr og markedet, å programmere. Vi mener den siste løsningen er mest kostnadseffektiv og vil gi best effekt, legger Ellingsen til.

Les også: Forventer renteheving og høy lønnsvekst

– Et godt stykke unna at det koker

I NHOs undersøkelser blant medlemsbedriftene meldes det om tendenser til knapphet på kvalifisert arbeidskraft, ifølge sjeføkonom Øystein Dørum. Det merkes mest innenfor bygg og anlegg, og minst i industrien hvor deler fortsatt er preget av oljenedturen, forteller sjeføkonomen.

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Foto: Terje Pedersen NTB scanpix

– Dette er akkurat slik man kunne forvente. Når ledigheten går ned speiler det at andelen i jobb kommer opp, og man må lete litt mer for å finne arbeidskraft.

Et lignende bilde tegnes i Norges Banks regionale nettverk, en viktig temperaturmåler for norsk økonomi. Der har andelen bedrifter som melder knapphet på arbeidskraft steget fra bunnen under oljenedturen i 2016 til det høyeste siden 2013.

I starten av året var det en femtedel av bedriftene som sa at veksten ble begrenset av at de ikke fikk tak i relevant arbeidskraft, ifølge rapporten. Det er imidlertid fortsatt under gjennomsnittet de siste 14 årene.

Les også

Pimco om norsk økonomi og rentehevinger: – Litt av en ensom ulv

Som i NHOs undersøkelser viser Norges Bank-rapporten størst knapphet på arbeidskraft innenfor bygg og anlegg. Deretter følger oljeleverandørene. Minst merkes det i varehandelen, som sliter med nedleggelser og konkurser, og i industrien.

Bedriftene er likevel ikke i en situasjon med utbredt mangel på arbeidskraft, ifølge Dørum.

– Svarene fra våre medlemsbedrifter viser at det var atskillig større knapphet på arbeidskraft i 2007 enn det er nå. Vi er et godt stykke unna at det koker i norsk økonomi.

– Dette er også en bevegelse fra en uønsket situasjon til en ønsket situasjon, nemlig at vi bruker ressursene bedre enn når det er mye slakk i arbeidsmarkedet. Det åpner også døren for at de som står utenfor arbeidsmarkedet kan komme inn, sier han.

Les også

Inntektsfall for mange pensjonister

Les også

Spår fest for norsk industri

Les også

Forventer renteheving og høy lønnsvekst

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Norge
  2. Lønn

Flere artikler

  1. Fersk NHO-rapport: Handelskrigen bremser veksten også i Norge

  2. – Flere sliter med å finne kvalifisert arbeidskraft

  3. Norges Bank: Norske bedrifter melder om enda høyere vekst

  4. NHO-bedrifter vil permittere flere etter nye smittetiltak

  5. Norske bedrifter venter svakere vekst på kort sikt, bedring til våren