SIGBJØRN JOHNSEN: - Ingen ekstrahjelp til Hellas

Norge har ingen planer om å bistå Hellas ut over de vedtatte IMF-ledede tiltakene.

Publisert:

- Det blir ikke aktuelt for oss å gjøre noe spesielt for Hellas, sier finansminister Sigbjørn Johnsen til E24.

Mandag ble det klart at EU, euro-landene og IMF sammen stiller til veie 750 milliarder euro i et "stabiliseringsfond" for de skakkjørte økonomiene i Sør-Europa.

- Dette var et viktig grep, både for å møte mulighetene for at krisen i Hellas kunne slå over til andre land, og for å berolige markedene om at en hadde både vilje og evne til å fremme de tiltakene som var nødvendig for å håndtere en krise, sier Johnsen.

Har ordnet opp overfor IMF

Som medlem av Det internasjonale pengefondet (IMF) betaler Norge en andel av de 250 milliardene euro IMF skal putte inn i stabiliseringsfondet.

- Norges bidrag er ordnet opp på forhånd. Det er en del av det lånet, det kapitalinnskuddet, vi har gitt til IMF, sier Johnsen.

VG.no skriver i dag tirsdag at den norske kvoten utgjør 15,5 milliarder norske kroner .

Ut over dette bidraget kommer ikke Norge, som har en av Europas aller sterkeste nasjonaløkonomier, til å hjelpe søreuropeerne til å komme over sine enorme økonomiske utfordringer.

Under tirsdagens pressekonferanse for Revidert nasjonalbudsjett kritiserte finansministeren Hellas for å ha brukt penger over evne.

- Island spesielt

I 2009 gikk de nordiske landene sammen med IMF om å stille en lånegaranti til kriserammede Island på 1 775 millioner euro, hvorav Norges andel utgjorde 480 millioner euro. Liknende tiltak, med Norge i en proaktiv rolle, kommer ikke på tale denne gang.

- Island og Latvia var spesielle tilfeller. Det er ikke aktuelt å gjøre noe liknende for andre land, sier Johnsen, som understreker at også støttepakken til Island var en del av et IMF-tiltak.

- Vi ønsker å bidra gjennom internasjonale opplegg, gjennom IMF. Det tror jeg er den riktige måtene å bidra på i denne situasjonen, avslutter finansministeren.

Les flere saker på E24.

Publisert: