Regjeringen vil øke oljepengebruken med 6,9 milliarder kroner i revidert budsjett

Regjeringen har servert noen nøkkeltall fra revidert budsjett og varsler en økning i oljepengebruken samtidig som norsk økonomi går godt. De sender regningen til de unge og gir Norges Bank nok et argument for å heve renten i juni, mener DNB Markets.

BUDSJETTKAMERATER: Tirsdag legges revidert budsjett for 2019 frem av finansminister Siv Jensen (nr. to fra venstre). Her er hun avbildet under budsjettkonferansen ved Hurdalsjøen i mars, sammen med landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) (t.v.), statsminister Erna Solberg og Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande (t.h.)
  • Marius Lorentzen
  • Asgeir Aga Nilsen
Publisert:

I de ferske nøkkeltallene som ble sluppet tirsdag morgen kommer det frem at regjeringen legger opp til en justert oljepengebruk (strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd) på 238,1 milliarder kroner.

Det er en økning på 6,9 milliarder kroner sammenlignet med statsbudsjettet for 2019, som ble lagt frem i oktober i fjor.

I fjor endte staten opp med å bruke 219,9 milliarder oljekroner, noe som er 6,8 milliarder mindre enn anslått i fjor høst.

Oljepengebruken i 2019 er nå beregnet til å ende på 2,9 prosent av Oljefondet, noe som er opp fra 2,7 prosent i det opprinnelige anslaget fra statsbudsjettet.

– Det går godt i norsk økonomi. I Revidert nasjonalbudsjett 2019 anslås BNP for Fastlands-Norge å vokse med 2,7 prosent i år og 2,5 prosent neste år. Det er høyere enn den langsiktige trenden, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

– Det var overraskende høy bruk av oljepenger, sier DNB Markets-økonom Kyrre Aamdal til E24, og viser til utviklingen i den såkalte budsjettimpulsen.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i meglerhuset mener regjeringen bruker oljepenger som om landet skulle vært i krise og at de nå «skyver regningen over på de unge»:

– De har forsynt seg godt av oljepengene. Det er tydeligvis vært krevende å få de fire partiene i regjering til å bli enige, og her har det tydeligvis ikke blitt holdt godt nok igjen. Resultatet er blitt en utgiftsøkning fra et allerede veldig høyt nivå. Det er skuffende, sier Haugland til NTB.

DNB er ikke alene om å være kritisk til pengebruken. SVs finanspolitiske talskvinne, Kari Elisabeth Kaski, mener regjeringens pengebruk er uansvarlig:

– Jeg frykter at dette vil presse renten opp tidligere enn nødvendig. Det vil øke utgiftene for folk flest, og sparepengene til kommende generasjoner brukes opp, sier hun i en kommentar, og legger til at de også mener pengene brukes feil og at det satset for lite på syke, fattige og klimaproblematikken.

– Det er skuffende at Regjeringen ikke klarer å holde igjen på pengebruken i oppgangstider som den vi nå er inne i. Både for inneværende år og året som kommer ventes det god vekst. Det virker om Regjeringen ikke tar de langsiktige utfordringene med økte utgifter til aldrende befolkning på alvor, men skyver problemene foran seg, sier Lars Haartveit, sjefsøkonom i Virke, arbeidsgiverorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen.

Sjekk oversikten over alle budsjettlekkasjene: En mrd. til tog, bomstasjoner, politi og klima – håper regjeringen holder igjen pengebruken

Budsjettet gir mer gass i økonomien enn ventet

Da statsbudsjettet for 2019 ble lagt frem i oktober i fjor la regjeringen opp til et budsjett med en såkalt nøytral budsjettimpuls (null), altså et budsjett som hverken var ment til å gi gass eller bremse opp norsk økonomi.

I revidert budsjett er impulsen beregnet til 0,5 prosent, altså at budsjettet bidrar til å gi litt gass til norsk økonomi i år. Samtidig er beregnet impuls for 2018 nedjustert fra -0,1 til -0,4 prosent.

– I en situasjon hvor økonomien går ganske bra er det overraskende at de tar opp denne impulsen, sier Aamdal, i DNB Markets.

At impulsen er høyere i år enn først ventet, forklarer Finansdepartementet med at man i fjor endte med å bruke mindre penger enn først ventet. Dermed gir årets pengebruk en relativt sterkere innvirkning i norsk økonomi enn man opprinnelig trodde.

– Ser vi 2018 og 2019 under ett, er finanspolitikken om lag nøytral, skriver departementet.

Den kjøper ikke økonomene i DNB Markets:

– Budsjettet i fjor var snøen som falt i fjor, og nå bør det tilpasses situasjonen i øyeblikket, sier Aamdal.

DNB Markets-økonomen mener pengebruken er et argument for høyere renter fra Norges Bank.
– Dette støtter godt opp under Norges Banks tanker om å sette renten opp i juni. Man har fått ytterligere argumenter for å sette renten opp.

Det fulle reviderte budsjettet legges frem klokken 10:45 tirsdag. E24 dekker fremleggelsen løpende!

DNB Markets ventet i forkant at det skulle være rom for å øke oljepengebruken noe.

Valutastrateg Magne Østnor skriver i meglerhusets morgenrapport at statsregnskapet for 2018 viser at det oljekorrigerte budsjettunderskuddet (oljepengebruken, journ.anm.) var lavere enn antatt. I tillegg skriver han at inntektene for 2019 trolig blir «revidert noe opp», sammenlignet med anslaget fra statsbudsjettet i fjor høst.

– Det vil gi rom for å øke pengebruken noe, og samtidig ha en finanspolitisk impuls som er nær nøytral, skriver Østnor.

Sjekk Finansdepartementets ferske anslag for budsjettet og norsk økonomi, sammenlignet med forrige prognose:

Nøkkeltall 20172018 2018 (ny) 20192019 (ny) 2020
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge 2,02,32,22,72,72,5
Sysselsetting (prosent endring) 1,11,61,51,31,40,8
Arbeidsledighet (AKU-tall) 4,23,83,83,73,73,6
Justert oljepengebruk (strukturelt) 226,4226,7219,9231,2238,1
Budsjettimpuls0,2-0,1-0,40,00,5
Oljepengebruk (uttak fra Oljefondet) 2,92,62,52,72,9
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Solberg-regjeringen
  2. Siv Jensen

Flere artikler

  1. Budsjettet: Ungt opprør mot egen regjering

  2. Dette er økonomenes forventninger til statsbudsjettet

  3. Revidert budsjett 2020: Se de viktigste nøkkeltallene

  4. Sjeføkonom om oljepengebruken: – Mindre enn vi hadde sett for oss

  5. Kutter oljepengebruken etter krisen: Vil bruke 322,4 milliarder i 2022