ESB holder renten uendret - skroter verdipapirkjøpene fra slutten av 2018

– Dette er en viktig milepæl, nå skal pengepolitikken normaliseres etter en ekstrem periode etter finanskrisen, sier sjeføkonom Kjersti Haugland. 

Sentralbanksjef i ESB, Mario Draghi.
Publisert:

Rådet i den europeiske sentralbanken (ESB) holder sine styringsrenter uendret. Dermed er refinansieringsrenten fortsatt null prosent. Den marginale utlånsrenten på 0,25, mens bankenes innskuddsrente i sentralbanken fortsetter å være minus 0,4 prosent.

Rentebeslutningen er i tråd med forventningene.

Markedet var mest spent på om sentralbanken ville signalisere avvikling av programmet om kjøp av obligasjoner i markedet, de såkalte kvantitative lettelsene (QE-programmet). Programmet ble innført våren 2015.

– En viktig milepæl

Sentralbanken melder at kjøpene vil forbli på 30 milliarder euro inntil utgangen av september 2018. Fra september til desember vil kjøpene reduseres til 15 milliarder euro, før programmet opphører ved utgangen av desember.

– Det var overraskende at de går så langt som de gjør i dag ved faktisk å si at de vil avslutte kjøpene ved årsskiftet. Vi trodde at de ville kutte verdipapirkjøpene i fjerde kvartal, og si det i dag, men ikke at de ville binde seg til å si at dette betyr slutten, sier sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, til E24.

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB.

– Dette er en viktig milepæl, nå skal pengepolitikken normaliseres etter en ekstrem periode etter finanskrisen.

– De kommer også med en ny rentebane, hvilket er naturlig når verdipapirkjøpene skal utfases. Tidligst sommeren neste år skal rentene opp. De fleste hadde forventet at de ikke ville gi konkret tilbakemelding om verdipapirkjøpene denne måneden, sier Haugland.

– Det tyske lønnsoppgjøret spilte en viktig rolle

Hensikten med programmet, og også de superlave rentene, var å få inflasjonen opp mot ESBs mål på nær to prosent.

– Jeg tror at ESB-komiteen føler nå at nøkkeltallene er gode nok, den oppadgående trenden i inflasjonsutsiktene er sikker nok, i tillegg til at det tyske lønnsoppgjøret har spilt en viktig rolle for at de tør å sette i gang. Da er det om å gjøre ikke å komme for sent ut. Plutselig kan det skje noe i verdensøkonomien og da har de ingen ammunisjon. Jeg tror det er en viss utålmodighet i komiteen. Nå måtte nesten prosessen komme i gang, og ikke drøye det enda lenger, sier Haugland.

Tror Draghi er fornøyd

Markedsrenten faller noe på nyheten fra ESB, noe sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea kaller overraskende.

– Annonseringen om å slutte å kjøpe obligasjoner ville jo egentlig føre til at rentene går opp, men denne beskjeden var jo ventet, og her gjør de det klart at rentene kommer til å forbli lave lenge, minst gjennom sommeren 2019. Dermed prøver de å overbevise markedet om at det er lenge til renteøkning for å motvirke effekten en slik beskjed vanligvis får, sier Bruce.

Han merker seg at også euroen ble svakere etter nyheten, noe han tror sentralbanksjef Mario Draghi vil se seg fornøyd med.

– Jeg tror han vil være fornøyd med markedsreaksjonen som kom, og under pressekonferansen vil han nok understreke at selv om de slutter å kjøpe, så er det lenge til renteøkningen, sier Bruce.

Draghi møter pressen klokken 14.30 og vil der også legge frem nye anslag for eurosonens økonomi, inkludert inflasjon.

Euroen var omtrent uendret før rentebeslutningen, og faller umiddelbart etter beslutningen.

Publisert: