Ferske prognoser fra SSB: Renten skal opp seks ganger innen 2021

Statistisk sentralbyrå spår høy temperatur for norsk økonomi de neste årene - godt hjulpet av oljebransjen. Det vil bringe med seg seks rentehevinger innen 2021.

Foto: NTB scanpix/Harald Pettersen–Statoil
Publisert:,

SSB tror vi får seks rentehevinger på 0,25 prosentpoeng innen utgangen av 2021, noe byrået tror vil bety en utlånsrente på rammelån vil ligge på 3,8 prosent, rundt et prosent høyere enn i 2017.

Det viser Statistisk sentralbyrå sine økonomiske prognoser frem mot 2021.

Statistikkbyrået jekker opp sine forventninger til verdiskapningen i Norge de neste årene, og ser for seg en BNP-vekst på 2,3 prosent i 2018, 2,4 prosent i 2019 og 2020, før den faller litt til 2,2 prosent i 2021.

Videre tror SSB at boligprisene vil stige moderat de neste 2–3 årene, og at realprisnivået vil være lavere i 2021, enn det var i 2017, selv om de nominelle prisene kan være høyere.

Rapporten sier videre at den forventede høye oljeprisen taler for en styrking av kronen, og SSB tror en euro vil koste ni kroner i 2021. Det er 90 øre høyere enn det historiske gjennomsnittet for euroen.

Jekker opp oljeinvesteringene

Etter flere år med kraftig oljebrems, er det duket for at oljeinvesteringene gjør comeback som vekstmotor i norsk økonomi, spår SSB.

Statistikkbyrået anslår at oljeinvesteringene vil stige med 4,3 prosent i år, før veksten skyter fart til 10,1 prosent neste år.

Det er en betydelig oppjustering fra forrige rapport, der det ble anslått en vekst på 2,4 prosent i år og 3,8 prosent neste år.

I 2020 tror statistikkbyrået at investeringsveksten avtar til 3,9 prosent, før det blir et lite fall på 0,4 prosent i 2021.

– Fra 2016 har fallet i petroleumsinvesteringene gradvis flatet ut og fremover ventes det økte investeringer ifølge operatørene på norsk sokkel, skriver SSB.

– Tar seg markert opp

Det vises til at utbyggingen av Johan Sverdrup fase 2 er den største bidragsyteren.

– Lavere kostnader og forventninger om høy oljepris gjør flere petroleumsinvesteringer lønnsomme. Det planlegges nå flere nye utbygginger, men det er i mange tilfeller usikkert når de kommer.

– Vi tror petroleumsinvesteringene vil ta seg markert opp de neste årene og at dette vil overta som en viktig driver bak den moderate konjunkturoppgangen, skriver statistikkbyrået.

Les også

– Som nasjon bør vi juble

Les også

– Ikke bry dere

Les også

Siv advarer mot lønnsbonanza

Her kan du lese mer om